Centrum voľného času Kulíškova - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy www.bratislava.sk

Tábor Ostrava 2017

Centrum voľného času v školskom roku 2016-17 uskutočnilo celkom 8 turnusov denných táborov a 1 pobytový medzinárodný tábor v Ostrave.