Centrum voľného času Kulíškova - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy www.bratislava.sk

KRÚŽKY

Vážení rodičia, milé deti, plánujeme pre Vás ako každý rok nasledovné záujmové útvary.

Začíname 28.9.2020

Pozor!

Vzhľadom na aktuálny stav ochorenia Covid-19 v Bratislave zápisy do krúžkov budú prebiehať online. Prihlášky nájdete na webe cvckuliskova.sk, mailová adresa je recepcia@cvckuliskova.sk. Ďalšou možnosťou je prihlášku vhodiť do schránky alebo poslať poštou.

_________________

Vážení rodičia, aj v tomto školskom roku nám môžete

.

odovzdať VZDELÁVACÍ POUKAZ.

.

Posledný termín odovzdania je

.

do 25.9. 2020

.

(poslať poštou alebo vhodiť do schránky CVČ pri našom hlavnom vchode)

Vzdelávací poukaz nahrádza dobrovoľný príspevok do Občianskeho združenia, ale

.

nie ŠKOLNÉ.

                                                                                              Ďakujeme. Pracovníci CVČ

 

———————————–

ŠKOLNÉ je potrebné zaplatiť do troch dní od podania prihlášky.
Ďakujeme za pochopenie, CVČ, Kulíškova 6

Žiadosť o prijatie do ZÚ do 18 r. 2020-2021

Žiadosť o prijatie do ZÚ nad 18r. 2020-2021