Centrum voľného času Kulíškova - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy www.bratislava.sk

KRÚŽKY

 

Centrum voľného času Kulíškova 6, 821 08 Bratislava tel: 02 2076 4266, 0948/087 191

Zápisy od 2.9.2019 denne od 7.30 – 9.00 a od 14.00 – 18.00 recepcia CVČ Kulíškova

 

Prosím, nezabudnite uhradiť školné na druhý polrok za krúžky, ktoré Vaše dieťa navštevuje a zároveň uviesť variabilný symbol krúžku, resp. kurzu.

ŠKOLNÉ uhraďte na účet vedený v ČSOB č. :

IBAN : SK41 7500 0000 0000 2582 9923 VS – číslo záujmového útvaru – krúžku

S pozdravom

Pracovníci CVČ Kulíškova

 

Rodičia, ktorí podali žiadosť o prijatie do krúžku musia platbu zrealizovať najneskôr do 3 dní a doklad o zaplatení doručiť na recepciu cvč alebo na recepcia@cvckuliskova.sk

_____________________________________________

Začiatok pravidelnej činnosti od pondelka 30.9.2019

(pre krúžky s minimálnym počtom prihlásených detí 4)

Koniec pravidelnej činnosti do 5.6.2020

______________________________________________

PRIHLÁŠKY DO ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV:

pre deti

Žiadosť o prijatie do ZÚ do 18 r. 2019-2020

pre dospelých 

    Žiadosť o prijatie do ZÚ nad 18r. 2019-2020

____________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________

Vážení rodičia,prajeme Vám všetko najlepšie v novom roku.

 

Pre Vaše deti sme pripravili niektoré nové záujmové útvary v 2. polroku, kde môžete deti prihlásiť:

Je to mažoretkový klub Queens, ktorý je vhodný pre deti vo veku od 4 do 7 rokov.

Nácviky budú v utorok od 16.30 do 18.00 hod.

Variabilný symbol je 570

Cena na 2. polrok je 27€

______________________________________________________________

Ďalej tvorivá dielňa + modelovanie (rôzne) + keramika pre deti do 15 rokov v stredu od 14.00-16.00 hod.ariabilný symbol je 121

Cena na 2. polrok je 29€

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________

                         Technická dielňa nielen pre chlapcov (práca s drevom, drôtom, kovom, domácim náradím, vrtačkami, kladivom, kliešťami a pod.)

Variabilný symbol je 181

Cena na 2. polrok je 27€

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________

Pre staršie dievčatá (nad 12 rokov) a mamičky pripravujeme kurz výroby pocínovaných šperkov technikou Tiffany

v dvoch termínoch, a to:

v stredu 18. marca 2020 od 17.00 – 20.00 (začiatočníci, 3 hod.), cena 25€

Variabilný symbol je 180320

v stredu 22. apríla 2020 od 17.00-20.00 (mierne pokročilí, 3. hod.), cena 25€

Variabilný symbol je 220420

 

V cene kurzu je zahrnutý materiál na výrobu šperkov. Kurz sa otvorí pri minimálnom počte prihlásených- 3 osoby. Počet osôb v kurze je limitovaný na 6 osôb, preto je vhodné sa prihlásiť čo najskôr na vrátnici CVČ.

 

 

____________________________________________________

 

Vážení rodičia ponúkame Vám

Pohybové záujmové útvary v školskom roku 2019/20

Zápisy od 2.9.2019 denne od 7.30 – 9.00 a od 14.00 – 18.00 recepcia CVČ Kulíškova

www.cvckuliskova.sk

Záujmový útvar

Variabilný symbol

Deň a hodina

Vek

Miestnosť

Cena

školné

Poznámka

Stolný tenis I.

VS 231

Po

13.30-15.30

6-15

Malá telocvičňa

27€/

polrok

Počet detí v skupine max. 6

Stolný tenis II.

VS 241

Po

15.30-17.30

6-15

Malá telocvičňa

27€/

polrok

Počet detí v skupine max. 6

Stolný tenis III.

VS 251

Pia

13.30-15.30

6-15

Malá telocvičňa

27€/

polrok

Počet detí v skupine max. 6

Stolný tenis IV.

VS 261

Pia

15.30-17.30

6-15

Malá telocvičňa

27€/

polrok

Počet detí v skupine max. 6

Tanečný krúžok

pre deti – Tancuj, tancuj, vykrúcaj

VS 571

St

16.30-18.00

5-10

Malá telocvičňa

27€/

polrok

Počet detí v skupine

12

Cvičenie ženy I.

Ut-Št

10.30-11.30

30+

Malá telocvičňa

prenájom

zápis u cvičiteľky

Cvičenie ženy II.

Ut-Št

18.00-19.00

30+

Malá telocvičňa

prenájom

zápis u cvičiteľky

Hip hop

VS 201

Po

17.30-19.30

6-15

Malá telocvičňa

27€/

polrok

Počet detí v skupine

max 12

Badminton

VS 191

Ut

17.00-18.00

7-15

SZŠ Záhradnícka

27€/

polrok

Počet detí v skupine max. 12

Joga

Ondruš

Ut

19.00-20.00

30+

Malá telocvičňa

prenájom

zápis u cvičiteľa

Joga

Glesk

St

18.30-20.00

30+

Malá telocvičňa

prenájom

zápis u cvičiteľa

Joga

Sternmüllerová

Po

19.30-21.00

15+

Malá telocvičňa

prenájom

zápis u cvičiteľa

Joga pre mládež

VS 211

Ut -Št

15.30-16.30

10 – 18

Malá telocvičňa

27€/

polrok

Počet detí v skupine max. 12

Posilovňa I.

VS 563

Ut-Št

17.00-18.00

18+

SOŠ Sklenárova

45€/

polrok

Počet osôb v skupine max.10

Posilovňa II.

VS 553

Ut-Št

18.00-19.00

18+

SOŠ Sklenárova

45€/

polrok

Počet osôb v skupine max.10

Florbal

VS 391

Pi

14.00-16.00

7-14

ZŠ Borodáčova

27€/

polrok

Počet detí v skupine

15

Klubové záujmové útvary v školskom roku 2019/20

Záujmový útvar

Variabilný symbol

Deň a hodina

Vek

Miestnosť

Cena

Poznámka

Gitara k táboráku I.

začiatočníci

VS 581

Po-St

17.00-18.00

7+

zasadačka

27€/

polrok

skupinková

hud. dielňa,

potrebná vlastná gitara

max. 6 detí

Gitara k táboráku II.

mierne pokročilí

VS 591

Po-St

18.00-19.00

7+

zasadačka

27€/

polrok

skupinková

hud. dielňa,

potrebná vlastná gitara

max. 6 detí

Veselá vareška

VS 411

St

16.00-18.00

7-15

zasadačka

27€/

polrok

Max. 8 detí

Zobcová flauta (skupina) skupinková

VS 161

Po-St

16.00-17.00

6-10

herňa

22€/

polrok

Max. 6 detí

Pozn.:

treba si zaobstarať vlastnú zobcovú flautu

Železniční modelári

VS 311

1 sobota/mes.

26.10,23.11.,

14.12.,25.1.,

29.2.,28.3.,

25.4.,30.5.

7-18

herňa

27€/polrok

Max. 12 detí

8 sústrední

Výtvarné záujmové útvary v školskom roku 2019/20

Záujmový útvar

Variabilný symbol

Deň a hodina

Vek

Miestnosť

Cena

Poznámka

Keramika deti I.

VS 101

Po

14.00-16.00

10-16

výtvarná

29€/

polrok

Maximálny počet detí 8

Keramika deti II.

VS 111

Ut

14.30-16.30

8-14

výtvarná

29€/

polrok

Maximálny počet detí 8

Keramika deti III.

VS 153

Ut

16.30-18.30

5-12

výtvarná

29€/

polrok

Maximálny počet detí 8

Keramika deti V.

VS 141

Št

15.00-17.00

8-14

výtvarná

29€/

polrok

Maximálny počet detí 8

Keramika deti VI.

VS 151

Pi

14.00-16.00

8-14

výtvarná

29€/

polrok

Maximálny počet detí 8

Keramika SZŠ  I.

VS 123

Po

Podľa dohody

do 14.00 hod.

15+

výtvarná

Určí sa neskôr

Iba pre študentov SZŠ Záhradnícka

Keramika SZŠ  II.

VS 123

St

Podľa dohody

do 14.00 hod.

15+

výtvarná

Určí sa neskôr

Iba pre študentov SZŠ Záhradnícka

Keramika dospelí

VS 103

Št

17.30-19.30

18+

výtvarná

45€/

polrok

Maximálny počet osôb 8

Keramika

ZŠ Vetvárska

VS 131

Pia.

14:30 – 16:30

 

ZŠ Vetvárska

29€/

polrok

Iba pre žiakov

ZŠ Vetvárska

Machuľka

VS 441

Po. – Str.

17.00-18.00

3 – 7

výtvarná

27€/polrok

Max. počet detí: 8

.