Centrum voľného času Kulíškova - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy www.bratislava.sk

KRÚŽKY

 

Centrum voľného času Kulíškova 6, 821 08 Bratislava tel: 02 2076 4266, 0948/087 191

Zápisy denne od 8.00-18.00 v CVČ Kulíškova

www.cvckuliskova.sk, dopravné spojenie: trolejbusy 208,205,212, autobus 68, 50

_____________

Milí rodičia,

týmto Vám dávame na vedomie  program pre cestovateľský krúžok

TÚLAVÉ TOPÁNKY na 2. polrok.

Školné na 2. polrok je 25€.

Školné uhraďte na účet vedený v ČSOB č. :IBAN : SK41 7500 0000 0000 2582 9923 VS 541. Výlety sú určené prihláseným deťom so zaplateným školným na 2. polrok do 10. marca 2018. Deti nie je možné prihlásiť iba na jednotlivé výlety. Krúžok je určený iba deťom z cestovateľského krúžku Túlavé topánky.

PROGRAM:

28.4. RAKÚSKO Okruh Neziderským jazerom, bocianí svet, Family zábavný park, Eszterházyho zámok (jednorazový poplatok na čiastočnú úhradu cestovného  v sume 7€)

26.-27.5. ČESKÁ REPUBLIKA Dvojdňový výlet do Prahy, prehliadka historickej časti mesta, Karlov most, Orloj, Staromestská radnica a ďalšie, 1x ubytovanie (jednorazový poplatok na čiastočnú úhradu cestovného v sume 15€)

V cene je zarátaný  pedagogický dozor, poistenie, skúsený sprievodca, vstupy, doplatok na cestovné.

Nezabudnite deti prihlásiť na 2. polrok do 10. marca 2018 a obratom zaplatiť školné!

Na deti sa tešia pracovníci CVČ. Prihlasovanie sa začalo!

——————————————————————

OZNAM

Vážení rodičia,

týmto Vám dávame na vedomie, ktoré krúžky sme otvorili v 2. polroku:

Keramika deti I.

Keramika deti II.

Keramika dospelí

Keramika ZŠ Vetvárska

Bedminton I. má úpravu času utorok 16,00 – 17,00 a štvrtok od 15.00-16.00

Bedminton II. má úpravu času utorok 17,00 – 18,00 a štvrtok od 16.00-17.00

Stolný tenis I. pondelok – streda

Stolný tenis II. pondelok

Stolný tenis III. streda

Stolný tenis IV. sa zlučuje so  Stolným tenisom V. – a to v piatok od 15,00 do 17,00  od 16.2.2018

Železniční modelári

Chovateľský krúžok

Plastoví modelári

Florbal

Machuľka

Túlavé topánky

Posilňovňa I. a II.

Latino tance I.

Gitara I.

Nakoľko neevidujeme všetky platby prihlásených v druhom polroku, žiadame rodičov o vysporiadanie školného za 2. polrok.

Krúžky, ktoré sa zatiaľ pre nedostatočný počet prihlásených neotvárajú v  druhom polroku:

Veselá vareška

Latino tance II.

 

_________________________

PRIHLÁŠKA pre deti do 18 rokov

________________

PRIHLÁŠKA pre dospelých nad 18 rokov

___________________________

Klubové záujmové útvary v školskom roku 2017/18

2. polrok

Záujmový útvar

Variabilný symbol

Deň a hodina Vek Cena
Gitara k táboráku
 VS 581
Po-St

17.00-19.00

7+ 20€/

polrok

Chovateľský krúžok

VS 331

Po-Št

18.00-19.00

6-14 25€/

polrok

Spievanka

VS 171

Št

18.00-19.00

3+ 12€/polrok
Plastoví modelári

VS 351

Št

16.00-18.00

8-18 25€/polrok

+ cena za modely

Železniční modelári

VS 311

1 sobota/mes. 7-18 25€/polrok

Výtvarné záujmové útvary v školskom roku 2017/18

2. polrok

Záujmový útvar

Variabilný symbol

Deň a hodina Vek Cena
Keramika –

točenie na kruhu

VS 143

Po 14.30-15.30

St 8.00-14.30

Št 14.00-17.00

Pi 13.00-15.00

18+ 64€/os.

8 hod.

Machuľka

VS 441

Po-Št

17.00-18.00

3-7 25€/

polrok

Keramika deti I.

VS 101

Ut

14.30-16.30

8-16 25€/

polrok

Keramika deti II.

VS 111

Ut

16.30-18.30

5-14 25€/

polrok

Keramika dospelí

VS 103

Št

17.30-19.30

18+ 40€/

polrok

Pohybové záujmové útvary v školskom roku 2017/18

2. polrok

Záujmový útvar

Variabilný symbol

Deň a hodina Vek Cena

Stolný tenis

pre verejnosť

VS 283

Po-St-Pi

8.00-14.00

Pi 18.00-19.00

18+ 8€

mesiac/os.

Stolný tenis I.

VS 231

Po-St

14.00-15.00

6-15 25€/

polrok

Stolný tenis II.

VS 241

Po

15.00-17.00

6-15 25€/

polrok

Stolný tenis III.

VS 251

St

15.00-17.00

10-18 25€/

polrok

Stolný tenis IV.

VS 261

Pi

15.00-17.00

6-15 25€/

polrok

Stolný tenis V.

VS 271

Pi

15.00-17.00

6-15 25€/

polrok

Latino tance I.

pre deti, VS 571

Po–St

17.00-18.00

5-15 25€/

polrok

 Cvičenie s fitloptami Po–St

18.00-19.00

 6+ 25€/

polrok

Cvičenie ženy I. Ut-Št 10.30- 11.30 30+ u cvičiteľky
Cvičenie ženy II. Ut-Št 18.00-19.00 30+ u cvičiteľky
Badminton I.

VS 191

 

Badminton II.

VS   192

 

Ut 16,00 – 17,00

Št 15.00-16.00,

SOŠ Svätoplukova 2

Ut 17,00 – 18,00

Št 16.00-17.00,

SOŠ Svätoplukova 2

 

 

 

7-15

7-15

20€/

polrok

 

20€/

polrok

Joga – Sternmullerová Po 19.30-21.00 30+ u cvičiteľky
Joga – Ondruš Ut 19.00-20.00 30+ u cvičiteľa
Joga – Glesk St 19.00-20.30 30+ u cvičiteľa
Posilovňa I.

VS 563

Ut-Št

16.30-17.30

SOŠ Sklenárova 1

18+ 40€/

polrok

Posilovňa II.

VS 553

Ut-Št

17.30-18.30

SOŠ Sklenárova 1

18+ 40€/

polrok

Florbal

VS 391

Pi

14.00-16.00

na ZŠ Borodáčova

7-14 25€/

polrok

Túlavé topánky –

cestovateľský krúžok

VS 541

So/ 1x v mesiaci

celý deň podľa aktuálnych informácii na www.cvckuliskova.sk

 

8-15 25€/

polrok

+ dopl.

 

 

Koniec pravidelnej činnosti 8.6.2018.

 

Vedúci krúžkov:

Mgr. art. Iveta Stovíčková – Keramika

Mgr. Miroslava Holocsi – Stolný tenis I. a II. , Posilňovňa, Florbal

Mgr. Tatiana Kršáková – Machuľka, Chovateľský krúžok

PhDr. Daniela Majchráková – Latino tance, Cvičenie s fitloptami

Michaela Piešová – Gitara k táboráku

Mgr. Margita Jaurová -Túlavé topánky, cestovateľský krúžok

Richard Horčík – Plastoví modelári 

Róbert Tkáč – Železniční modelári