Centrum voľného času Kulíškova - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy www.bratislava.sk

KRÚŽKY

 

Upozornenie.

Vážení rodičia!

Platby za záujmové útvary môžete uhradiť najlepšie prevodom.

Pri platbách prevodom, žiadame doručiť doklad o zaplatení do 3 pracovných dní od podania žiadosti do ZÚ.

Vaše CVČ Kulíškova 6


Pravidelná činnosť 2016/2017

 

_____________________________________________________________________________________________

 Zoznam variabilných symbolov pre jednotlivé krúžky ŠKOLSKÝ ROK 2016/17

 Variabilné symboly záujmových útvarov v školskom roku 2016/2017


Vážení rodičia,

 týmto si Vám dovoľujeme predstaviť víkendový krúžok pre deti ZŠ –

Športovo, zážitkovo-turistický, ktorý sa bude konať jedenkrát v mesiaci.

Ponúkame deťom veľmi zaujímavé strávenie voľného času jednu sobotu v mesiaci.

Celoročný program tohto krúžku

Ak Vás táto ponuka zaujala, stačí vyplniť prihlášku  (  PRIHLÁŠKA TU   ) a

poslať nám ju elektronicky alebo sa dostaviť na informácie CVČ Kulíškova a podať prihlášku osobne.

Na deti čakajú súťaže, výlety a exkurzie i mimo Slovenska.

Prihlasovanie už začalo.

Teší sa na Vás tím profesionálov!