Centrum voľného času Kulíškova - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy www.bratislava.sk

KRÚŽKY

PRAVIDELNÁ ČINNOSŤ CVČ UŽ ZAČALA!!!

Informujte sa na vrátnici CVČ!

Centrum voľného času Kulíškova 6, 821 08 Bratislava tel: 02 2076 4266, 0948/087 191

Zápisy denne od 8.00-18.00 v CVČ Kulíškova

www.cvckuliskova.sk, dopravné spojenie: trolejbusy 208,205,212, autobus 68, 50

_________________________

PRIHLÁŠKA pre deti do 18 rokov

________________

PRIHLÁŠKA pre dospelých nad 18 rokov

___________________________

Klubové záujmové útvary v školskom roku 2017/18

1. polrok

Záujmový útvar

Variabilný symbol

Deň a hodina Vek Cena
Gitara k táboráku I.

začiatočníci, VS 581

Po-St

18.00-19.00

7+ 20€/

polrok

Gitara k táboráku II.

mierne pokročilí, VS 591

Po-St

17.00-18.00

7+ 20€/

polrok

Chovateľský krúžok

VS 331

Po-Št

18.00-19.00

6-14 25€/

polrok

Spievanka

VS 171

Št

18.00-19.00

3+ 12€/polrok
Plastoví modelári

VS 351

Št

16.00-18.00

8-18 25€/polrok

+ cena za modely

Veselá vareška

VS 411

Pi

14.30-16.30

7-15 25€/

polrok

Dramatický krúžok

VS 621

St

14.30-16.30

11-15 20€/

polrok

Železniční modelári

VS 311

1 sobota/mes. 7-18 25€/polrok

Výtvarné záujmové útvary v školskom roku 2017/18

1. polrok

Záujmový útvar

Variabilný symbol

Deň a hodina Vek Cena
Keramika –

točenie na kruhu

VS 143

Po 14.30-15.30

St 8.00-14.30

Št 14.00-17.00

Pi 13.00-15.00

18+ 64€/os.

8 hod.

Machuľka

VS 441

Po-Št

17.00-18.00

3-7 25€/

polrok

Keramika deti I.

VS 101

Ut

14.30-16.30

8-16 25€/

polrok

Keramika deti II.

VS 111

Ut

16.30-18.30

5-14 25€/

polrok

Keramika dospelí

VS 103

Št

17.30-19.30

18+ 40€/

polrok

Keramika Z I.

VS 123

Po

13.30-15.30

18+ 40€/

polrok

Keramika Z II.

VS 123

St

13.30-15.30

18+ 40€/

polrok

Pohybové záujmové útvary v školskom roku 2017/18

1. polrok

Záujmový útvar

Variabilný symbol

Deň a hodina Vek Cena

Stolný tenis

pre verejnosť

VS 283

Po-St-Pi

8.00-14.00

Pi 18.00-19.00

18+ 8€

mesiac/os.

Stolný tenis I.

VS 231

Po-St

14.00-15.00

6-15 25€/

polrok

Stolný tenis II.

VS 241

Po

15.00-17.00

6-15 25€/

polrok

Stolný tenis III.

VS 251

St

15.00-17.00

10-18 25€/

polrok

Stolný tenis IV.

VS 261

Pi

14.00-16.00

6-15 25€/

polrok

Stolný tenis V.

VS 271

Pi

16.00-18.00

6-15 25€/

polrok

Latino tance I.

pre deti, VS 571

Po–St

17.00-18.00

5-15 25€/

polrok

Latino tance II.

mládež, dospelí, VS 572

Po– St

18.00-19.00

15+,18+ 25€ (15+) , 40€ (18+)

polrok

Cvičenie ženy I. Ut-Št 10.30- 11.30 30+ u cvičiteľky
Cvičenie ženy II. Ut-Št 18.00-19.00 30+ u cvičiteľky
Badminton

VS 191

Ut-Št

15.00-16.00,

SOŠ Svätoplukova 2

7-15 20€/

polrok

Joga – Sternmullerová Po 19.30-21.00 30+ u cvičiteľky
Joga – Ondruš Ut 19.00-20.00 30+ u cvičiteľa
Joga – Glesk St 19.00-20.30 30+ u cvičiteľa
Hopsanda

VS 211

Po-St

16.00-17.00

3+ 20€/

polrok

Posilovňa I.

VS 563

Ut-Št

16.30-17.30

SOŠ Sklenárova 1

18+ 40€/

polrok

Posilovňa II.

VS 553

Ut-Št

17.30-18.30

SOŠ Sklenárova 1

18+ 40€/

polrok

Florbal

VS 391

Pi

14.00-16.00

na ZŠ Borodáčova

7-14 25€/

polrok

Túlavé topánky –

cestovateľský krúžok

VS 541

So/ 1x v mesiaci

celý deň podľa aktuálnych informácii na www.cvckuliskova.sk

30.9., 28.10., 25.11., 16.12., 27.1.

8-15 25€/

polrok

+ dopl.

Bližšie informácie o cestovnom krúžku TÚLAVÉ TOPÁNKY  TU

 

Začiatok pravidelnej činnosti  záujmových útvarov  po 25.9.2017

Presný dátum začatia jednotlivých krúžkov si môžete overiť na informáciách CVČ.

Koniec prvého polroka 31.1. 2018

Koniec pravidelnej činnosti 8.6.2018.

 

Vedúci krúžkov:

Mgr. art. Iveta Stovíčková – Keramika

Mgr. Miroslava Holocsi – Stolný tenis I. a II. , Posilňovňa, Florbal

Mgr. Tatiana Kršáková – Machuľka, Chovateľský krúžok

PhDr. Daniela Majchráková – Latino tance

Michaela Piešová – Gitara k táboráku

Mgr. Danka Rajniaková – Bedminton, Veselá vareška, Hopsanda, Dramatický krúžok

Darko Klinko – Stolný tenis III.

Samuel Prekop – Stolný tenis, piatok

Michaela Mantičová – Spievanka

Mgr. Margita Jaurová -Túlavé topánky, cestovateľský krúžok

Richard Horčík – Plastoví modelári 

Róbert Tkáč – Železniční modelári