Centrum voľného času Kulíškova - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy www.bratislava.sk

KRÚŽKY

 

Centrum voľného času Kulíškova 6, 821 08 Bratislava tel: 02 2076 4266, 0948/087 191

Zápisy denne od 8.00-18.00 v CVČ Kulíškova

www.cvckuliskova.sk, dopravné spojenie: trolejbusy 208,205,212, autobus 68, 50

_________________________

OZNAM

Vážení rodičia,

týmto Vám dávame na vedomie, ktoré krúžky sme otvorili v 2. polroku:

Keramika deti I.

Keramika deti II.

Keramika dospelí

Keramika ZŠ Vetvárska

Spievanka
Bedminton I. a II. sa zlučuje s tým, že tréningy budú iba vo štvrtok od 15.00-17.00

Stolný tenis I. pondelok – streda

Stolný tenis II. pondelok

Stolný tenis III. streda

Železniční modelári

Chovateľský krúžok

Plastoví modelári

Florbal

Machuľka

Túlavé topánky – informácie o pripravovaných výletoch dostanú rodičia mailom do konca februára

Posilňovňa I. a II.

Latino tance I.

Gitara I.

Nakoľko neevidujeme všetky platby prihlásených v druhom polroku, žiadame rodičov o vysporiadanie školného za 2. polrok.

Krúžky, ktoré sa zatiaľ pre nedostatočný počet prihlásených neotvárajú v mesiaci február:

Stolný tenis IV. – zápis prebieha v mesiaci február

Stolný tenis V. – zápis prebieha v mesiaci február

Veselá vareška sa v mesiaci február neotvára pre nedostatočný počet prihlásených. V mesiaci február prebieha zápis do krúžku Veselá vareška v zmenenom termíne Streda 14.30-16.30   ( PLAGÁT TU)

Pri minimálnom počte prihlásených záujemcov krúžky otvoríme a rodičov vyrozumieme telefonicky do konca februára. Pokiaľ sa krúžky pre nedostatočný počet prihlásených neotvoria, prípadné zaplatené školné záujemcom vrátime.

Krúžok, ktorý neotvárame v druhom polroku:

Latino tance II.

 

_________________________

PRIHLÁŠKA pre deti do 18 rokov

________________

PRIHLÁŠKA pre dospelých nad 18 rokov

___________________________

Klubové záujmové útvary v školskom roku 2017/18

2. polrok

Záujmový útvar

Variabilný symbol

Deň a hodina Vek Cena
Gitara k táboráku I.

začiatočníci, VS 581

Po-St

18.00-19.00

7+ 20€/

polrok

Chovateľský krúžok

VS 331

Po-Št

18.00-19.00

6-14 25€/

polrok

Spievanka

VS 171

Št

18.00-19.00

3+ 12€/polrok
Plastoví modelári

VS 351

Št

16.00-18.00

8-18 25€/polrok

+ cena za modely

Veselá vareška

VS 411

Str

14.30-16.30

7-15 25€/

polrok

Železniční modelári

VS 311

1 sobota/mes. 7-18 25€/polrok

Výtvarné záujmové útvary v školskom roku 2017/18

2. polrok

Záujmový útvar

Variabilný symbol

Deň a hodina Vek Cena
Keramika –

točenie na kruhu

VS 143

Po 14.30-15.30

St 8.00-14.30

Št 14.00-17.00

Pi 13.00-15.00

18+ 64€/os.

8 hod.

Machuľka

VS 441

Po-Št

17.00-18.00

3-7 25€/

polrok

Keramika deti I.

VS 101

Ut

14.30-16.30

8-16 25€/

polrok

Keramika deti II.

VS 111

Ut

16.30-18.30

5-14 25€/

polrok

Keramika dospelí

VS 103

Št

17.30-19.30

18+ 40€/

polrok

Pohybové záujmové útvary v školskom roku 2017/18

2. polrok

Záujmový útvar

Variabilný symbol

Deň a hodina Vek Cena

Stolný tenis

pre verejnosť

VS 283

Po-St-Pi

8.00-14.00

Pi 18.00-19.00

18+ 8€

mesiac/os.

Stolný tenis I.

VS 231

Po-St

14.00-15.00

6-15 25€/

polrok

Stolný tenis II.

VS 241

Po

15.00-17.00

6-15 25€/

polrok

Stolný tenis III.

VS 251

St

15.00-17.00

10-18 25€/

polrok

Stolný tenis IV.

VS 261

Pi

14.00-16.00

6-15 25€/

polrok

Stolný tenis V.

VS 271

Pi

16.00-18.00

6-15 25€/

polrok

Latino tance I.

pre deti, VS 571

Po–St

17.00-18.00

5-15 25€/

polrok

 Cvičenie s fitloptami Po–St

18.00-19.00

 6+ 25€/

polrok

Cvičenie ženy I. Ut-Št 10.30- 11.30 30+ u cvičiteľky
Cvičenie ženy II. Ut-Št 18.00-19.00 30+ u cvičiteľky
Badminton

VS 191

Št

15.00-17.00,

SOŠ Svätoplukova 2

7-15 20€/

polrok

Joga – Sternmullerová Po 19.30-21.00 30+ u cvičiteľky
Joga – Ondruš Ut 19.00-20.00 30+ u cvičiteľa
Joga – Glesk St 19.00-20.30 30+ u cvičiteľa
Posilovňa I.

VS 563

Ut-Št

16.30-17.30

SOŠ Sklenárova 1

18+ 40€/

polrok

Posilovňa II.

VS 553

Ut-Št

17.30-18.30

SOŠ Sklenárova 1

18+ 40€/

polrok

Florbal

VS 391

Pi

14.00-16.00

na ZŠ Borodáčova

7-14 25€/

polrok

Túlavé topánky –

cestovateľský krúžok

VS 541

So/ 1x v mesiaci

celý deň podľa aktuálnych informácii na www.cvckuliskova.sk

 

8-15 25€/

polrok

+ dopl.

Bližšie informácie o cestovnom krúžku TÚLAVÉ TOPÁNKY  na druhý polrok neskôr

 

Koniec pravidelnej činnosti 8.6.2018.

 

Vedúci krúžkov:

Mgr. art. Iveta Stovíčková – Keramika

Mgr. Miroslava Holocsi – Stolný tenis I. a II. , Posilňovňa, Florbal

Mgr. Tatiana Kršáková – Machuľka, Chovateľský krúžok

PhDr. Daniela Majchráková – Latino tance, Cvičenie s fitloptami

Michaela Piešová – Gitara k táboráku

Mgr. Margita Jaurová -Túlavé topánky, cestovateľský krúžok

Richard Horčík – Plastoví modelári 

Róbert Tkáč – Železniční modelári