Centrum voľného času Kulíškova - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy www.bratislava.sk

KRÚŽKY

Od utorka 10. 3. 2020 do odvolania
JE CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
ZATVORENÉ.

Rozhodnutie ministra školstva

Čo sa týka ďalšieho vývoja, odporúčame sledovať
médiá a našu stránku www.cvckuliskova.sk.