Centrum voľného času Kulíškova - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy www.bratislava.sk

ZMLUVY, OBJEDNÁVKY, FAKTÚRY

 

aktualizácia 6.11.2019                  ZMLUVY 2019

aktualizácia 15.11.2019           Objednávky a faktúry v roku 2019

___________________________________________________________________________________________

aktualizácia 12.11.2018               ZMLUVY 2018

aktualizácia 4.2.2019           Objednávky a faktúry v roku 2018

___________________________________________________________________________________________

Zmluvy 2017

 

Objednávky a faktúry 2017

 

Správa o VVČ za školský rok 2016/2017

Plán práce na školský rok 2016 / 2017

___________________________________________________________________________________________

Správa o VVČ za školský rok 2015/2016

___________________________________________________________________________________________

Zmluvy 2016.

Objednávky a faktúry 2016

___________________________________________________________________________________________

 

Faktúry a objednávky do roku 2015

Zmluvy 2010 – 2013

___________________________________________________________________________________________

 

Dokumenty staršie

 

Granty

 

OZ ESKO pri CVČ Kulíškova