Centrum voľného času Kulíškova - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy www.bratislava.sk

ZMLUVY, OBJEDNÁVKY, FAKTÚRY

aktualizácia 12.11.2018               ZMLUVY 2018

 

aktualizácia 12.11.2018             Objednávky a faktúry 2018

 

___________________________________________________________________________________________

 

Zmluvy 2017

 

Objednávky a faktúry 2017

 

Správa o VVČ za školský rok 2016/2017

Plán práce na školský rok 2016 / 2017

___________________________________________________________________________________________

Správa o VVČ za školský rok 2015/2016

___________________________________________________________________________________________

Zmluvy 2016

.

Objednávky a faktúry 2016

___________________________________________________________________________________________

 

Faktúry a objednávky do roku 2015

 

 

Zmluvy 2010 – 2013

 

___________________________________________________________________________________________

 

.

Dokumenty staršie

 

Granty

 

OZ ESKO pri CVČ Kulíškova