Centrum voľného času Kulíškova - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy www.bratislava.sk

ZMLUVY 2019

 

 

    ZMLUVY v ROKU 2019        
číslo

partner predmet Dátum
platnosti
dátum
účinnosti
zmluvy
Dátum
podpisania
Dátum
zverejnenia
1/2019 NARAJANA – štúdio jogy
Bádošova 6, 831 01 Bratislava
Zmluva o nájme nebytového priestoru – tanečná miestnosť 11.06.2019 15.01.2019 07.01.2019 07.01.2019
2/2019 Sternmüllerová Sylvia, Púpavová 36,
841 04 Bratislava
Zmluva o nájme nebytového priestoru – tanečná miestnosť 15.04.2019 21.01.2019 15.01.2019 16.01.2019
3/2019 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24,
851 01 Bratislava 6
Zmluva o poskytovaní verejných služieb doba neurčitá 16.01.2019 16.01.2019 17.01.2019
4/2019 GENERALI a.s., Lamačská cesta 3/A,
Bratislava
Krátkodobé cestovné poistenie počas výletu do Viedne 27.2.2019 Jarný denný tábor 27.02.2019 27.02.2019 22.02.2019 25.02.2019
5/2019 Veronika Tibenská – účtovníctvo,
925 63 Dolná Streda 204
Dodatok č.1 ku zmluve zo dňa 29.6.2018 01.03.2019 01.03.2019 26.02.2019 26.02.2019

 

 

Zmluva 1/2019

Zmluva 2/2019

Zmluva 3/2019

Zmluva 4-2019

Dodatok 5-2019