Centrum voľného času Kulíškova - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy www.bratislava.sk

ZMLUVY 2019

    ZMLUVY v ROKU 2019      
číslo
zmluvy
partner predmet Dátum
platnosti
dátum
účinnosti
zmluvy
Dátum
podpisania
1/2019 NARAJANA – štúdio jogy
Bádošova 6, 831 01 Bratislava
Zmluva o nájme nebytového priestoru – tanečná miestnosť 11.06.2019 15.01.2019 07.01.2019
2/2019 Sternmüllerová Sylvia, Púpavová 36,
841 04 Bratislava
Zmluva o nájme nebytového priestoru – tanečná miestnosť 15.04.2019 21.01.2019 15.01.2019
3/2019 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24,
851 01 Bratislava 6
Zmluva o poskytovaní verejných služieb doba neurčitá 16.01.2019 16.01.2019

 

Zmluva 1/2019

Zmluva 2/2019

Zmluva 3/2019