Centrum voľného času Kulíškova - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy www.bratislava.sk

Zmluvy 2020

 

 

    ZMLUVY v ROKU 2020        
číslo partner predmet Dátum
platnosti
dátum
účinnosti
zmluvy
Dátum
podpisania
Dátum
zverejnenia
1/2020 NARAJANA – štúdio jogy
Bádošova 6, 831 01 Bratislava
Zmluva o nájme nebytového priestoru – tanečná miestnosť 16.06.2020 14.01.2020 08.01.2020 09.01.2020
2/2020 Sternmüllerová Sylvia, Púpavová 36,
841 04 Bratislava
Zmluva o nájme nebytového priestoru – tanečná miestnosť 27.04.2020 20.01.2020 08.01.2020 09.01.2020
3/2020 DEMACONSULT s.r.o.,
Lipová 2414/15,
926 01 Sereď
Mandátna zmluva –
Spracovanie agendy účtovníctva, rozpočtovníctva a výkazníctva
31.01.2022 11.02.2020 05.02.2020 10.02.2020
4/2020 DEMACONSULT s.r.o.,
Lipová 2414/15,
926 01 Sereď
Mandátna zmluva – Spracovanie mzdovej a personálnej agendy 31.01.2022 11.02.2020 05.02.2020 10.02.2020
5/2020 Základná škola, Borodáčova 2
821 03 Bratislava
Dodatok č.1 ku zmluve č.3/2019 (naša 40/2019)
Zmena údajov
neurčito 11.02.2020 13.01.2020 11.02.2020
6/2020 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava Zmluva o poskytovaní verejných mobilných služieb neurčito 19.05.2020 19.05.2020 20.05.2020

 

Zmluva 1/2020

Zmluva 2/2020

Zmluva 3/2020

Zmluva 4/2020

Dodatok 5/2020

Zmluva 6/2020