Centrum voľného času Kulíškova - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy www.bratislava.sk

ZMLUVY 2021

 

ZMLUVY v ROKU 2021
číslo partner predmet Dátum
platnosti
dátum
účinnosti
zmluvy
Dátum
podpisania
Dátum
zverejnenia
1/2021 ZOOZ CVČ Kulíkova 6 Kolektívna zmluva 31.12.2023 1.1.2021 31.12.2020 2.1.2021
2/2021 Mgr.Michal Stegena
Brančská 9,
851 05 Bratislava
Zmluva o poskytovaní služieb –
BOZP
Do 31.12.2022 15.02.2021 15.02.2021 15.02.2021

 

Zmluvy 2021

 

 

Zmluva 1/2021

Zmluva 2/2021