Centrum voľného času Kulíškova - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy www.bratislava.sk

Olympiády a šport.súťaže

Na aktualizácií stránky sa pracuje.

 

Informácia pre školy a rodičov:

Od februára 2017  sa Centrum voľného času Kulíškova 6 nepodieľa pri organizovaní predmetových a športových súťaží a olympiád .

 

Postupové olympiády a súťaže

 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

kategória C

Dátum konanie súťaže: 15. november 2016

Výsledková listina okresného kola

Vysledkova listina OSJL OK BA2

 

 

Matematická olympiáda

kategórie Z5, Z9

Dátum konania okresného kola: 24. január 2017

Výsledková listina okresného kola

VL OK MO BA2 Z5

VL OK MO BA2 Z9

 

 

Olympiáda v nemeckom jazyku

kategórie 1A, 1B

Dátum konanie okresného kola: 19. január 2017

Výsledková listina okresného kola

VL OK 1A

VL OK 1B

 

 

Šaliansky Maťko

Dátum konania súťaže: 25. január 2017

Výsledková listina okresného kola

vysledkova listina ŠM 2017

 

 

Olympiáda v anglickom jazyku

Dátum konania súťaže: 17. január 2017

Výsledková listina okresného kola

AJ 1A OK2017a

AJ 1A OK2017b

AJ 1B OK2017

 

 

 

 

Športové súťaže

 

Basketbal – okresné kolo

Dátum konania súťaže: 9. november 2016, 16. november 2016

Výsledkové listiny

OK basket BA2 d

OK basket BA2 ch

 

 

Stolný tenis – okresné kolo

Dátum konania súťaže: 28. november 2016

Výsledková listina

ST OK BA2