Centrum voľného času Kulíškova - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy www.bratislava.sk

Postupové olympiády a súťaže

Na aktualizácií stránky sa pracuje.

 

Informácia pre školy a rodičov:

Od februára 2017  sa Centrum voľného času Kulíškova 6 nepodieľa pri organizovaní predmetových a športových súťaží a olympiád .

 

Matematická olympiáda

kategórie Z5, Z9

Dátum konania okresného kola: 24. január 2017

Výsledková listina okresného kola

VL OK MO BA2 Z5

VL OK MO BA2 Z9

 

 

Olympiáda v nemeckom jazyku

kategórie 1A, 1B

Dátum konanie okresného kola: 19. január 2017

Výsledková listina okresného kola

VL OK 1A

VL OK 1B

 

 

Šaliansky Maťko

Dátum konania súťaže: 25. január 2017

Výsledková listina okresného kola

vysledkova listina ŠM 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termínovník 2014/2015

Pokyny pre účastníkov podujatí POPS

Smernica o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov škôl

Organizácia olympiád v cudzích jazykoch ZŠ, SŠ a Gym

Príručka o organizácii predmetových súťaží

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

– Organizačný poriadok olympiády zo slovenského jazyka a literatúry 

– Metodicko-organizačné pokyny

– Výsledková listina 2014/2015

Dejepisná olympiáda

Výsledková listina  OK DO BA II.

výsledková listina DO BA II.

Geografická olympiáda

Výsledková listina GO BA II.

Vysledky OK GO BAII

Biologická olympiáda

Výsledková listina BO kat. C

Výsledková listina OK C

Olympiáda z anglického jazyka

Výsledky z obvodného kola, kategórie 1A a 1B  2014/15

výsledky, kategória 1A

výsledky, kategória 1B

Chemická olympiáda

CHO výsledky 2015

Pozvánka 2015

Olympiáda z nemeckého jazyka

Organizačné a metodické pokyny 

Tlačivá

Pozvánka

Výsledková listina obvodného kola  2014/2015

Prihlášky zasielajte do 9.1.2015 na adresu zuzana.hudecova@cvckuliskova.sk alebo pani predsedníčke Mgr. Lýdii Záhradníkovej lydia.zahradnikova@post.sk

Matematická olympiáda

Organizačný poriadok

MO Z5, Z9

výsledková listina – MO Z5, Z9

Prihlášky do OK MO Z6, Z7, Z8 treba posielať elektronicky na adresu predsedníčky OK pani Bartkovjakovej do 23. marca 2015.

 

adresa: jana.bartkovjakova@gln.sk

 

Výsledkové listiny MO Z6, Z7, Z8

Výsledková listina MO Z6 Výsledková listina MO Z7 Výsledková listina MO Z8

Fyzikálna olympiáda

Organizačné a metodické pokyny

Výsledky OK FO kat. E, F

Šaliansky Maťko

Organizačný poriadok súťaže Šaliansky Maťko

Propozície súťaže Šaliansky Maťko 2014/2015

Pozvánka a prihláška 2014/2015. doc

Pozvánka a prihláška 2014/2015 .pdf

Prihlášky zasielajte na adresu zuzana.hudecova@cvckuliskova.sk

Výsledková listina 2014/2015

Rozprávkové vretienko
Európa v škole 2014/2015

Výsledková listina

Aktuálne informácie, prihláška…

Organizačný poriadok súťaže Európa v škole

Súťažné práce je potrebné zaslať do 15.2.2015

Informácie:  zuzana.hudecova@cvckuliskova.sk

Súťažné práce zasielajte na adresu CVČ Kulíškova.

Slávik Slovenska

Propozície 2015

Prihláška a pozvánka

pozvanka 2015

prihláška 2015

 Hviezdoslavov Kubín

Prihláška

Informácie a pozvánka 2014_2015

Propozície a Organizačný poriadok súťaže Hviezdoslavov Kubín 

Info ku krajskému kolu

Výsledkové listiny 2014/2015

Prihlášky zasielajte na adresu zuzana.hudecova@cvckuliskova.sk

Pytagoriáda

Prihláškový formulár treba zaslať do 1. marca 2015 na adresu alena.bielikova@centrum.sk 

prihláškový formulár – PY_ zoznam_prihlasenie

Pozvánka PYTAGORIÁDA

 

Výsledková listina OK PYT 2015

OK_PY_2015_vysledky


Postupové súťaže a olympiády 2013/2014

Postupové súťaže a olympiády 2012/2013

Postupové súťaže a olympiády 2011/2012