Centrum voľného času Kulíškova - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy www.bratislava.sk

TÁBORY

Milí rodičia,

aj v tomto školskom roku 2017/2018 organizujeme

.

JARNÝ DENNÝ TÁBOR

.

2018

.

PLAGÁT TU

.

s celodenným výletom do Viedne pre deti vo veku od 6-12 rokov.

Celodenný výlet do Rakúska sa uskutoční v prípade minimálneho počtu prihlásených detí 10.

Deti musia mať vybavený platný pas. Pri nižšžšom počte prihlásených detí bude alternatívny celodenný výlet.

V prípade, že chcete prihlásiť dieťa do tábora v dňoch 5.3. – 9.3.2018, vyp횹te prihlṚku (  PRIHLÁŠKA na jarný tábor TU )  a doručte ju obratom do CVČ.

Poplatok 65,- €€ zaplaťte na účet CVČ a doklad o zaplatení odovzdajte na vrátnici spolu s prihlᚹkou.

V cene tábora je obed, pitný režžim a občerstvenie, celodenný program – tvorivé dielne, súťažže, vstupné a  cestovné.

V prípade, žže Vašše dieťa má platnú električenku, prosím, uveďte to v prihlṚke.

Program je zverejnený na nástenke vo vestibule CVČ, kde sa s ním môžete oboznámiť.

Dieťa  môže byť prihlásené aj na jednotlivé dni s pomernou čiastkou školného na denný jarný tábor.

Teššíme sa na účasť Vaššich detí!

__________________________________________

 

 

 

 

 

Tábor Ostrava 2017

 

TÁBORY 2015