Centrum voľného času Kulíškova - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy www.bratislava.sk

TÁBORY

Vážení rodičia, milé deti, plánujeme pre Vás letné tábory.

Prosíme zatiaľ posielajte len prihlášky na nasledovnú adresu: recepcia@cvckuliskova.sk.
Neskôr budete vyzvaní k úhradám.

Žiadosť prihláška do DLT 2020

Letné denné tábory

1. turnus 1. 7. – 3. 7. 2020, cena 50 €, VS 31
2. turnus 6. 7. – 10. 7. 2020, cena 75 €, VS 32
3. turnus 13. 7. – 17. 7. 2020, cena 75 €, VS 33
4. turnus 20. 7. – 24. 7. 2020, cena 75 €, VS 34
5. turnus 27. 7. – 31. 7. 2020, cena 75 €, VS 35
6. turnus 3. 8. – 7. 8. 2020, cena 75 €, VS 36
7. turnus 10. 8. – 14. 8. 2020, cena 75 €, VS 37

Predpokladaný počet detí v jednom turnuse je 21, prednosť budú mať skôr prihlásení. Ďalší budú náhradníci.


Tábor Ostrava 2017

TÁBORY 2015