Centrum voľného času Kulíškova - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy www.bratislava.sk

Príležitostná činnosť

Link na náš facebook


Dňa 25. 11. 2019 prebehlo v našom Centre voľného času Obvodné kolo školskej športovej súťaže žiakov základných škôl v okrese Bratislava II v ŠACHU.

Môžete si pozrieť fotografie – Šachový turnaj 25. 11. 2019


Dňa 6.12.2019 sa v CVČ uskutočnil
Mikulášsky stolnotenisový turnaj


Dňa 11.12.2019 sa v CVČ uskutočnili
Vianočné tvorivé dielne 2019


Tvorivé dielne na akcii
Víkend otvorených parkov a záhrad 2018


Vianočné tvorivé dielne 2016


Výsledková listina Maľovačky 2014
pozvanka 1


Súťaž pre školské kluby
Zázračné korálky a Čarovná stavebnica

Fotografie


Jarný denný tábor 4. – 8. 3. 2013

Fotografie


Dunajský pohár

Prví štyria majú priamy postup na Majstrovstvá ČR počas festivalu Deskohraní v Prahe na prelome septembra a októbra. Hralo sa v sobotu 2. marca 2013.


Obvodné majstrovstvá v šachu žiakov a žiačok Bratislava II – 12. 10. 2012

Propozície          Súťažiaci
Majstrovstvá Slovenska
v Osadníkoch z Katanu 2012
Jarný tábor


Čarovné korálky a kúzelná stavebnicaOtvorili sme dvere

V sobotu 10.9.2011 v Centre voľného času na Kulíškovej ulici sme tu boli pre doterajších ale aj nových záujemcov. Počas DOD mohli návštevníci zapisovať svoje deti do krúžkov, komunikovať s vedúcimi krúžkov, nahliadnuť do priestorov CVČ a tiež sa kultúrne vyžiť počas predstavenia folklórneho súboru Lipa a saxofonistky Dominiky Jaurovej.

Šachový turnaj 2011

Propozície