Centrum voľného času Kulíškova - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy www.bratislava.sk

Vyhodnotenie súťaží 2021

 

Vyhodnotenie vedomostnej súťaže z mesiaca apríl:

Veková kategória 6 – 10 rokov

Tímová súťaž:

1.miesto vo vedomostnej súťaži 

Školský klub detí vo Veľkej Lehote

Súťaž jednotlivcov:

Veková kategória 6 – 10 rokov

Ocenenie za plný počet bodov a 1. miesto získavajú:

Martina Slivková

Theo Horváth

Klára Šavoltová

Nela Tublerová

Vilma Tima

Simona Šafránková

Roman Tolnay

Griša Šichnenko

Igor Hulič

Ocenenie za 2. miesto získavajú:

Patrik Mazánik

Ela Mrvová

Nina Vernarská

Emma Bauerová

Jessica Šrámeková

Ocenenie z3. miesto získavajú:

Tomáš Havránek

Samuel Fuchs

Christian Boschetti

Tijana Mihalek

Andreas Novotný

Ocenenie za úspešné riešenie získavajú:

Ena Pantić

Ema Šarközyová

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Vesmír mojimi očami – apríl:

Veková kategória 6 – 10 rokov

Tímová súťaž:

1.miesto – žiaci prvého, druhého, tretieho a štvrtého ročníka ZŠ vo Veľkej Lehote

Súťaž jednotlivcov 1. kat.

1.miesto – Tamarka Dovalová, 8 r.

Vyhodnotenie tvorivej  súťaže Môj veľkonočný výrobok – apríl:

Veková kategória 6 – 10 rokov

Tímová súťaž:

1.miesto – žiaci prvého, druhého, tretieho a štvrtého ročníka ZŠ vo Veľkej Lehote

Súťaž jednotlivcov 1. kat.

1.miesto – Matej Šafranko, 7 r.  a Marcel Eštok, 9.r

Vyhodnotenie foto  súťaže Prebúdzanie jarnej prírody – apríl:

Veková kategória 6 – 10 rokov

Tímová súťaž:

1.miesto – deti ŠKD pri ZŠ vo Veľkej Lehote

Veková kategória 6 – 10 rokov, jednotlivci:

1.miesto – Jakub Gross, 10r.

Vyhodnotenie video  súťaže Ako pomáham pri varení/pečení – apríl:

Veková kategória 6 – 10 rokov

Tímová súťaž:

1.miesto – deti ŠKD pri ZŠ vo Veľkej Lehote (Pečenie veľkonočného barančeka)


 

Vyhodnotenie vedomostnej súťaže z mesiaca marec:

Veková kategória 6 – 10 rokov

Tímová súťaž:

1.miesto vo vedomostnej súťaži 

16 detí zo školského klubu detí vo Veľkej Lehote

Súťaž jednotlivcov:

Veková kategória 11 – 15 rokov

1.miesto Veronika Charvátová

Veková kategória 6 – 10 rokov

Ocenenie za plný počet bodov získavajú:

Theo Horváth

Natálka Borkovičová

Patrik Mazánik

Dominik Lukáč

Martina Slivková

Igor Hulič

Nikola Chmeliková

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Prebúdzanie jarnej prírody:

Veková kategória 6 – 10 rokov

Ocenenie získavajú:

Laura Knapp

Tamarka Dovalová

Timotej Knapp

Vyhodnotenie video súťaže Moja obľúbená pesnička:

Veková kategória 6 – 10 rokov

Tímová súťaž:

1.miesto  16 detí zo školského klubu detí vo Veľkej Lehote

Veková kategória 6 – 10 rokov

Súťaž jednotlivcov:

1.miesto Laura Knapp

Vyhodnotenie tvorivej súťaže:

diplom získava

Michal Kilián – tvárová maska

 

Všetkým deťom, ktoré nám poslali odpovede, ďakujeme, pošleme Vám diplom a najlepším

riešiteľom odovzdáme vecné ceny v mesiaci jún (vzhľadom na epidemiologickú situáciu).


 

 

Vyhodnotenie vedomostnej súťaže z mesiaca február

Kategória 6 – 10 rokov:

Sedem riešiteľov získalo plný počet bodov:

Natálie Borkovičová

Theodor Horváth

Dominik Lukáč

Patrik Mazánik

Ela Mrvová

Martina Slivková

Nela Tublerová

Kategória 11 – 15 rokov:

1. Nina Kobzová

2. Patrícia Balžanková a Adam Sliš

3. Dávid Jančuš

Vyhodnotenie foto/video súťaže Moje obľúbené hobby:

Ocenenie v 1. kategórii získavajú:

Laura Šulková, 8 r. – za foto obľúbeného hobby  – obrázok Ruka

Marcel Eštok, 9 r.  za foto obľúbeného hobby – Lokomotívy

Karolína Kováčová, 9 r. za prezentáciu – Filmy

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Moja obľúbená hračka:

Ocenenie v 1. kategórii získavajú:

Karolína Kováčová, 9 r. za kresbu – Plyšová opička/vankúš

Marcel Eštok, 9r. za kresbu  – Lokomotíva

Vyhodnotenie tvorivej súťaže

Ocenenie v 1. kategórii získavajú:

1. Bludisko pre škrečka – Kováčová Karolínka, 9 r.

2. Bratislavský hrad – Hulič Igor, 9 r.
Diplom za účasť:
Kobzová Nina 15 r. Petrolejová lampa, zátišie 
Bočkayová Noemi 9 r., kresby Snehuliaci, Rytier 

Všetkým deťom, ktoré nám poslali odpovede a práce, ďakujeme.   Oceneným odovzdáme vecné ceny najneskôr do konca júna 2021 (vzhľadom na epidemiologickú situáciu). Účastníci súťaže dostanú aj diplom.

Práce si môžete pozrieť na našom facebooku:

Link na náš facebook