Centrum voľného času Kulíškova - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy www.bratislava.sk

Víkend otvorených parkov a záhrad 2018

Tvorivé dielne