Centrum voľného času Kulíškova - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy www.bratislava.sk

Mikulášsky stolnotenisový turnaj

Mikulášsky stolnotenisový turnaj