Centrum voľného času Kulíškova - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy www.bratislava.sk

Činnosť centra počas pandémie

Milé deti, mládež a rodičia,

 

OTVORENÉ PREZENČNÉ  A DIŠTANČNÉ KRÚŽKY  od 11.5. do 11.6. nájdete v sekcii AKTUÁLNE

VYHLÁSENÉ SÚŤAŽE PRE DETI A MLÁDEŽ  nájdete v sekcii AKTUÁLNE

Vyhodnotenie  súťaží  nájdete  v sekcii VYHODNOTENIE SÚŤAŽÍ 2021 a AKTUÁLNE