Centrum voľného času Kulíškova - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy www.bratislava.sk

Krúžok Túlavé topánky

Foto z  cestovateľského krúžku TÚLAVÉ TOPÁNKY  – 30.9. 2017, Viedeň – Prater