Centrum voľného času Kulíškova - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy www.bratislava.sk

Krúžok Veselá vareška v školskom roku 2017/2018

Krúžok Veselá vareška – učíme sa kreatívne, zábavne a zdravo pripravovať chutné jedlá.
A čo najlepšie … – ich ochutnávať.