Centrum voľného času Kulíškova - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy www.bratislava.sk

Mikulášsky stolnotenisový turnaj

Dňa 6. 12. 2019 sa v CVČ uskutočnil Mikulášsky stolnotenisový turnaj o pohár riaditeľky CVČ. Turnaja sa zúčastnilo 8 detí, z toho 1 dievča. Povzbudiť prišli aj niektorí rodičia. Poradie na prvých 3 miestach:

1. Steve Halé
2. Viktor Farka
3. Tomáš Jurina

Okrem pohára pre víťaza, medailí a knižiek pre prvých troch boli ďalší ocenení drobnými cenami a všetkým sa ušlo mikulášske prekvapenie.