Centrum voľného času Kulíškova - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy www.bratislava.sk

ZMLUVY, OBJEDNÁVKY, FAKTÚRY

aktualizácia   6.10.2021   Objednávky a faktúry v roku 2021

aktualizácia 28.9.2021     Zmluvy 2021

 

_________________________________________________________________________________________

aktualizácia 28.9.2020           Zmluvy 2020

aktualizácia 13.1.2021         Objednávky a faktúry v roku 2020

_________________________________________________________________________________________

aktualizácia 6.11.2019                  ZMLUVY 2019

aktualizácia 31.1.2020               Objednávky a faktúry v roku 2019

Správa o VVČ 2018-19

___________________________________________________________________________________________

aktualizácia 20.12.2018               ZMLUVY 2018

aktualizácia 4.2.2019                  Objednávky a faktúry v roku 2018

Správa o VVČ 2017-18

___________________________________________________________________________________________

Zmluvy 2017

 

Objednávky a faktúry 2017

 

Správa o VVČ za školský rok 2016/2017

Plán práce na školský rok 2016 / 2017

___________________________________________________________________________________________

Správa o VVČ za školský rok 2015/2016

___________________________________________________________________________________________

Zmluvy 2016.

Objednávky a faktúry 2016

___________________________________________________________________________________________

 

Faktúry a objednávky do roku 2015

Zmluvy 2010 – 2013

___________________________________________________________________________________________

 

Dokumenty staršie

 

Granty

 

OZ ESKO pri CVČ Kulíškova