Centrum voľného času Kulíškova - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy www.bratislava.sk

ZMLUVY 2019

 

    ZMLUVY v ROKU 2019        
číslo partner predmet Dátum
platnosti
dátum
účinnosti
zmluvy
Dátum
podpisania
Dátum
zverejnenia
1/2019 NARAJANA – štúdio jogy
Bádošova 6, 831 01 Bratislava
Zmluva o nájme nebytového priestoru – tanečná miestnosť 11.06.2019 15.01.2019 07.01.2019 07.01.2019
2/2019 Sternmüllerová Sylvia, Púpavová 36,
841 04 Bratislava
Zmluva o nájme nebytového priestoru – tanečná miestnosť 15.04.2019 21.01.2019 15.01.2019 16.01.2019
3/2019 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24,
851 01 Bratislava 6
Zmluva o poskytovaní verejných služieb doba neurčitá 16.01.2019 16.01.2019 17.01.2019
4/2019 GENERALI a.s., Lamačská cesta 3/A,
Bratislava
Krátkodobé cestovné poistenie počas výletu do Viedne 27.2.2019 Jarný denný tábor 27.02.2019 27.02.2019 22.02.2019 25.02.2019
5/2019 Veronika Tibenská – účtovníctvo,
925 63 Dolná Streda 204
Dodatok č.1 ku zmluve zo dňa 29.6.2018 01.03.2019 01.03.2019 26.02.2019 26.02.2019
6/2019 GENERALI a.s., Lamačská cesta 3/A,
Bratislava
Krátkodobé cestovné poistenie počas výletu do Viedne 30.3.2019 ZÚ „Túlavé topánky“ 30.03.2019 30.03.2019 28.03.2019 01.04.2019
7/2019 Stredná zdravotnícka škola,
Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava
Nájomná zmluva č. 010/2019/SZŠ-001 – o nájme nabytového priestoru – telocvična doba neurčitá 01.04.2019 21.03.2019 01.04.2019
8/2019 GENERALI a.s., Lamačská cesta 3/A,
Bratislava
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 15.04.2022 15.04.2019 09.04.2019 10.04.2019
9/2019 GENERALI a.s., Lamačská cesta 3/A,
Bratislava
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu – výpoveď 15.04.2022 15.04.2022 09.04.2019 10.04.2019
10/2019 Sternmüllerová Sylvia, Púpavová 36,
841 04 Bratislava
Dodatok č.1 ku zmluve 2/2019 zo dňa 15.1.2019 17.06.2019 16.04.2019 10.04.2019 11.04.2019
11/2019 ČSOB, Žižkova 11, 811 02 Bratislava Zmluva o poskytovaní služby ČSOB BusinessBankingLite neurčitá 29.04.2019 29.04.2019 02.05.2019
12/2019 Reficier JTL s.r.o., Stachanovská 43,
Bratislava 821 05
Výpoveď zmluvy č.21160 31.05.2019 30.04.2019 30.04.2019 02.05.2019
13/2019 ČSOB, Žižkova 11, 811 02 Bratislava Zmluva o využívaní služby ČSOB BusinessBankingLite neurčitá 02.05.2019 02.05.2019 02.05.2019
14/2019 Reficier JTL, s.r.o., Stachanovská 43,
821 05 Bratislava
Zmluva o poskytovaní služieb – prenájom kopírovacích zariadení do 15.5.2022 01.06.2019 15.05.2019 17.05.2019
15/2019 Setrex s.r.o., Bojnická 10,
831 04 Bratislava
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti prevádzky a servisu výpočtovej techniky do 15.5.2020 15.05.2019 15.05.2019 17.05.2019
16/2019 Kooperatíva a.s., Štefanovičova 4,
816 23 Bratislava
Tuzemské cestovné poistenie pre I.turnus LDT do 4.7.2019 01.07.2019 28.06.2019 01.07.2019
17/2019 Kooperatíva a.s., Štefanovičova 4,
816 23 Bratislava
Úrazové poistenie pre I.turnus LDT do 4.7.2019 01.07.2019 28.06.2019 01.07.2019
18/2019 Kooperatíva a.s., Štefanovičova 4,
816 23 Bratislava
Tuzemské cestovné poistenie pre II.turnus LDT do 12.07.2019 08.07.2019 04.07.2019 08.07.2019
19/2019 Kooperatíva a.s., Štefanovičova 4,
816 23 Bratislava
Úrazové poistenie pre II.turnus LDT do 12.07.2019 08.07.2019 04.07.2019 08.07.2019
20/2019 Kooperatíva a.s., Štefanovičova 4,
816 23 Bratislava
Zahraničné poistenie pre II.turnus LDT 10.07.2019 10.07.2019 08.07.2019 08.07.2019
21/2019 Kooperatíva a.s., Štefanovičova 4,
816 23 Bratislava
Úrazové poistenie pre III.turnus LDT – dospelí 17.07.2019 17.07.2019 12.07.2019 15.07.2019
22/2019 Kooperatíva a.s., Štefanovičova 4,
816 23 Bratislava
Úrazové poistenie pre III.turnus LDT – deti 19.07.2019 15.07.2019 12.07.2019 15.07.2019
23/2019 Kooperatíva a.s., Štefanovičova 4,
816 23 Bratislava
Tuzemské cestovné poistenie pre III.turnus LDT – dospelí 19.07.2019 15.07.2019 12.07.2019 15.07.2019
24/2019 Kooperatíva a.s., Štefanovičova 4,
816 23 Bratislava
Tuzemské cestovné poistenie pre III.turnus LDT – deti 19.07.2019 15.07.2019 12.07.2019 15.07.2019
25/2019 Kooperatíva a.s., Štefanovičova 4,
816 23 Bratislava
Tuzemské cestovné poistenie pre IV.turnus LDT – deti 26.07.2019 22.07.2019 19.07.2019 23.07.2019
26/2019 Kooperatíva a.s., Štefanovičova 4,
816 23 Bratislava
Úrazové poistenie pre IV.turnus LDT – deti 26.07.2019 22.07.2019 19.07.2019 23.07.2019
27/2019 Kooperatíva a.s., Štefanovičova 4,
816 23 Bratislava
Zahraničné poistenie pre IV.turnus LDT – deti a dospelí 24.07.2019 24.07.2019 19.07.2019 23.07.2019
28/2019 Kooperatíva a.s., Štefanovičova 4,
816 23 Bratislava
Tuzemské cestovné poistenie pre V.turnus LDT – deti 02.08.2019 29.07.2019 25.07.2019 29.07.2019
29/2019 Kooperatíva a.s., Štefanovičova 4,
816 23 Bratislava
Zahraničné poistenie pre V.turnus LDT – deti a dospelí 31.07.2019 31.07.2019 25.07.2019 29.07.2019
30/2019 Kooperatíva a.s., Štefanovičova 4,
816 23 Bratislava
Úrazové poistenie pre V.turnus LDT – deti 02.08.2019 29.07.2019 25.07.2019 29.07.2019
31/2019 Kooperatíva a.s., Štefanovičova 4,
816 23 Bratislava
Tuzemské cestovné poistenie pre VI.turnus LDT – deti 09.08.2019 05.08.2019 02.08.2019 05.08.2019
32/2019 Kooperatíva a.s., Štefanovičova 4,
816 23 Bratislava
Úrazové poistenie pre VI.turnus LDT – deti 09.08.2019 05.08.2019 02.08.2019 05.08.2019
33/2019 UNIQA poisťovňa a.s.,
Krasovského 15, 851 01 Bratislava
Cestovné poistenie pre domáci cestovný ruch Cestovanie & Sloboda pre deti VII.turnus 16.08.2019 12.08.2019 08.08.2019 09.08.2019
34/2019 UNIQA poisťovňa a.s.,
Krasovského 15, 851 01 Bratislava
Cestovné poistenie pre domáci cestovný ruch Cestovanie & Sloboda
Pre deti VIII.turnus
23.08.2019 19.08.2019 14.08.2019 19.08.2019
35/2019 UNIQA poisťovňa a.s.,
Krasovského 15, 851 01 Bratislava
Cestovné poistenie pre domáci cestovný ruch Cestovanie & Sloboda
Pre dospelých VIII.turnus
23.08.2019 19.08.2019 14.08.2019 19.08.2019
36/2019 NARAJANA – štúdio jogy
Bádošova 6, 831 01 Bratislava
Zmluva o nájme nebytového priestoru – tanečná miestnosť – kurz jógy „ Zdravá chrbtica – integrálny pohľad“ 17.12.2019 17.09.2019 03.09.2019 04.09.2019
37/2019 Sternmüllerová Sylvia, Púpavová 36,
841 04 Bratislava
Zmluva o nájme nebytového priestoru – tanečná miestnosť 16.12.2019 23.09.2019 03.09.2019 04.09.2019
38/2019 Mgr.Ivanová Anna, Stavbárska 34,
821 07 Bratislava
Zmluva o nájme nebytového priestoru – tanečná miestnosť 18.06.2020 24.09.2019 03.09.2019 04.09.2019
39/2019 Mgr.Glesk Slavomír, Gorkého 6,
800 01 Bratislava
Zmluva o nájme nebytového priestoru – tanečná miestnosť 17.06.2020 18.09.2019 03.09.2019 04.09.2019
40/2019 Základná škola, Borodáčova 2,
821 03 Bratislava
Nájomná zmluva č.3/2019 – o nájme nebytového priestoru – telocvičňa do 5.6.2020 04.10.2019 23.09.2019 24.09.2019
41/2019 Bratislavský šachový zväz,
Tranovského 2, 841 02 Bratislava
Zmluva o usporiadaní a spolufin. obvod.kola školskej postupovej súťaže žiakov ZŠ v šachu do 31.12.2019 08.10.2019 07.10.2019 08.10.2019
42/2019 ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Sklenárova 5,
821 09 Bratislava
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru – herňa – pre účely vyučovania do 19.12.2019 07.11.2019 05.11.2019 06.11.2019

Jednotlivé zmluvy:

Zmluva 1/2019

Zmluva 2/2019

Zmluva 3/2019

Zmluva 4/2019

Dodatok 5/2019

Zmluva 6/2019

Zmluva 7/2019

Zmluva 8/2019

Zmluva 9/2019

Dodatok 10/2019

Zmluva 11/2019

Zmluva 12/2019

Zmluva 13/2019

Zmluva 14/2019

Zmluva 15/2019

Zmluva 16/2019  +    Všeob.poist.podmienky tuzem.cest.poistenie

Zmluva 17/2019   +   Všeob.poist.podmienky cest.poist.GLOBAL turist

Zmluva 18/2019

Zmluva 19/2019

Zmluva 20/2019

Zmluva 21/2019

Zmluva 22/2019

Zmluva 23/2019

Zmluva 24/2019

Zmluva 25/2019

Zmluva 26/2019

Zmluva 27/2019

Zmluva 28/2019

Zmluva 29/2019

Zmluva 30/2019

Zmluva 31/2019

Zmluva 32/2019

Zmluva 33/2019   Príloha č.1 k 33-19    Cest. poist. info.       Všeobec.poist. podmienky UNIQA

Zmluva 34/2019

Zmluva 35/2019

Zmluva 36/2019

Zmluva 37/2019

Zmluva 382019

Zmluva 39/2019

Zmluva 40/2019

zmluva 41/2019   + súťažný poriadok + propozície na šach

Zmluva 42/2019