Centrum voľného času Kulíškova - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy www.bratislava.sk

ZMLUVY 2021

ZMLUVY v ROKU 2021
číslopartnerpredmetDátum
platnosti
dátum
účinnosti
 zmluvy
Dátum
podpisania
Dátum
 zverejnenia
1/2021ZOOZ CVČ Kulíškova 6Kolektívna zmluva 31.12.20231.1.202131.12.20202.1.2021
2/2021Mgr.Michal Stegena
Brančská 9,
851 05 Bratislava
Zmluva o poskytovaní služieb –
BOZP
Do 31.12.202215.02.202115.02.202115.02.2021
3/2021Mgr.Ivanová Anna
Stavbárska 34
821 07 Bratislava
Zmluva o nájme nebytových
priestorov – telocvičňa
do 16.6.202228.09.202127.09.202128.09.2021
4/2021Mgr.Glesk Slavomír
Gorkého 6
800 01 Bratislava
Zmluva o nájme nebytových
priestorov – telocvičňa
do 15.06.202206.10.202130.09.202101.10.2021
5/2021O2 Slovakia s.r.o.,
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
Zmluva o poskytovaní služieb-
Zlatý O2SMART paušál
riaditeľ
doba neurčitá21.10.202121.10.202122.10.2021
6/2021O2 Slovakia s.r.o.,
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
Zmluva o poskytovaní služieb-
Zlatý O2SMART paušál
koordinátor
doba neurčitá21.10.202121.10.202122.10.2021
7/2021SOŠ obchodu a služieb
Sklenárova 1
82109 Bratislava
výpoveď zmluvy 02/201631.12.20211.11.202126.10.202127.10.2021

Zmluva 1/2021

Zmluva 2/2021

Zmluva 3/2021

Zmluva 4-2021

Zmluva 5-2021

Zmluva 6-2021

Zmluva 7-2021