Centrum voľného času Kulíškova - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy www.bratislava.sk

Olympiády a šport. súťaže

Informácia pre školy a rodičov:
Od februára 2017 sa Centrum voľného času Kulíškova 6 nepodieľa na organizovaní predmetových a športových súťaží a olympiád.


Postupové olympiády a súťaže 2016/2017


Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

kategória C
Dátum konania súťaže: 15. november 2016
Výsledková listina okresného kola OSJL BA2


Matematická olympiáda

kategórie Z5, Z9
Dátum konania okresného kola: 24. január 2017
Výsledkové listiny okresného kola:
VL OK MO BA2 Z5
VL OK MO BA2 Z9


Olympiáda v nemeckom jazyku

kategórie 1A, 1B
Dátum konania okresného kola: 19. január 2017
Výsledkové listiny okresného kola:
VL OK 1A
VL OK 1B


Šaliansky Maťko

Dátum konania súťaže: 25. január 2017
Výsledková listina okresného kola ŠM 2017


Olympiáda v anglickom jazyku

Dátum konania súťaže: 17. január 2017
Výsledkové listiny okresného kola:
AJ 1A OK 2017 a
AJ 1A OK 2017 b
AJ 1B OK 2017


Všetky postupové olympiády a súťaže


Športové súťaže


Basketbal – okresné kolo

Dátum konania súťaže: 9. november 2016, 16. november 2016
Výsledkové listiny:
OK basketbal BA2 dievčatá
OK basketbal BA2 chlapci


Stolný tenis – okresné kolo

Dátum konania súťaže: 28. november 2016
Výsledková listina ST OK BA2


Všetky športové súťaže