Centrum voľného času Kulíškova - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy www.bratislava.sk

Postupové olympiády a súťaže v minulosti

Informácia pre školy a rodičov:
Od februára 2017 sa Centrum voľného času Kulíškova 6 nepodieľa na organizovaní predmetových a športových súťaží a olympiád.


Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

kategória C
Dátum konania súťaže: 15. november 2016
Výsledková listina okresného kola OSJL BA2


Matematická olympiáda

kategórie Z5, Z9
Dátum konania okresného kola: 24. január 2017
Výsledkové listiny okresného kola:
VL OK MO BA2 Z5
VL OK MO BA2 Z9


Olympiáda v nemeckom jazyku

kategórie 1A, 1B
Dátum konania okresného kola: 19. január 2017
Výsledkové listiny okresného kola:
VL OK 1A
VL OK 1B


Šaliansky Maťko

Dátum konania súťaže: 25. január 2017
Výsledková listina okresného kola ŠM 2017


Olympiáda v anglickom jazyku

Dátum konania súťaže: 17. január 2017
Výsledkové listiny okresného kola:
AJ 1A OK 2017 a
AJ 1A OK 2017 b
AJ 1B OK 2017


Termínovník 2014/2015
Pokyny pre účastníkov podujatí POPS
Smernica o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov škôl
Organizácia olympiád v cudzích jazykoch ZŠ, SŠ a gym.
Príručka o organizácii predmetových súťaží


Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Organizačný poriadok olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
Metodicko-organizačné pokyny
Výsledková listina 2014/2015


Dejepisná olympiáda

Výsledková listina OK DO BA II


Geografická olympiáda

Výsledková listina OK GO BA II


Biologická olympiáda

Výsledková listina OK BO kat. C


Olympiáda z anglického jazyka

Výsledky z obvodného kola 2014/15:
Výsledková listina – kategória 1A
Výsledková listina – kategória 1B


Chemická olympiáda

CHO výsledky 2015
Pozvánka 2015


Olympiáda z nemeckého jazyka

Organizačné a metodické pokyny
Tlačivá
Pozvánka
Výsledková listina obvodného kola 2014/2015
Prihlášky zasielajte do 9. 1. 2015 na adresu zuzana.hudecova@cvckuliskova.sk alebo pani predsedníčke Mgr. Lýdii Záhradníkovej lydia.zahradnikova@post.sk.


Matematická olympiáda

Organizačný poriadok
Prihlášky do OK MO Z6, Z7, Z8 treba posielať elektronicky do 23. marca 2015 na adresu predsedníčky OK pani Bartkovjakovej jana.bartkovjakova@gln.sk.
Výsledkové listiny:
Výsledková listina MO Z5, Z9
Výsledková listina MO Z6
Výsledková listina MO Z7
Výsledková listina MO Z8


Fyzikálna olympiáda

Organizačné a metodické pokyny
Výsledky OK FO kat. E, F


Šaliansky Maťko 2014/2015

Organizačný poriadok súťaže Šaliansky Maťko
Propozície súťaže Šaliansky Maťko
Pozvánka a prihláška (.doc)
Pozvánka a prihláška (.pdf)
Prihlášky zasielajte na adresu zuzana.hudecova@cvckuliskova.sk.
Výsledková listina


Rozprávkové vretienko


Európa v škole 2014/2015

Výsledková listina
Aktuálne informácie, prihláška
Organizačný poriadok súťaže Európa v škole
Súťažné práce je potrebné zaslať do 15. 2. 2015 na adresu CVČ Kulíškova.
Informácie: zuzana.hudecova@cvckuliskova.sk


Slávik Slovenska 2015

Propozície
Pozvánka
Prihláška


Hviezdoslavov Kubín 2014/2015

Prihláška
Informácie a pozvánka
Informácie ku krajskému kolu
Výsledkové listiny
Prihlášky zasielajte na adresu zuzana.hudecova@cvckuliskova.sk.


Pytagoriáda 2015

Prihláškový formulár treba zaslať na adresu alena.bielikova@centrum.sk do 1. 3. 2015.
Prihláškový formulár
Pozvánka
Výsledková listina OK PYT