Centrum voľného času Kulíškova - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy www.bratislava.sk

Správy VVČ

správa o VVČ 2019-2020

__________________________________________________________________________________________

Správa o VVČ 2018-19

___________________________________________________________________________________________

Správa o VVČ 2017-18

___________________________________________________________________________________________

Správa o VVČ za školský rok 2016/2017

Plán práce na školský rok 2016 / 2017

___________________________________________________________________________________________

Správa o VVČ za školský rok 2015/2016