Centrum voľného času Kulíškova - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy www.bratislava.sk

Vyhodnotenie súťaží 2021

Vyhodnotenie vedomostnej súťaže za mesiac máj

Kategória 6 – 10 rokov

Ocenenie za 1. miesto získavajú:

Ela Mrvová

Patrik Mazánik

Natálka Borkovičová

Klára Šavoltová

 

Ocenenie za 2. miesto

Andreas Novotný

Theo Horváth

Dominik Lukáč

Tomáš Havránek

Martina Slivková

Nela Tublerová

 

Ocenenie za úspešné riešenie

Ena Pantić

 

Kategória 11 – 15 rokov

Ocenenie získava

Nina Tolnayová

 

Vyhodnotenie Foto súťaže s témou Môj obľúbený strom:

Ocenenie za 1. miesto získava: 

Jakub Gross -Strom pri Malom Dunaji v Malinove s hojdačkou

 

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže za mesiac máj so súťažnou témou Moja rodina: 

Kategória 6-10 rokov

Ocenenie za 1. miesto v kategórií jednotlivcov získavajú:

Tamara Dovalová

Marcel Eštok

Christian Boschetti (4.B. ZŠ Kulíškova)

Nela Bauerová (4.B. ZŠ Kulíškova)

Vilma Tima (4.B. ZŠ Kulíškova)

 

Ocenenie za 1. miesto v kategórií skupinových prác získava:

kolektív žiakov z triedy 3.B., ZŠ Kulíškova

 

Ocenenie za 2. miesto získavajú:

Ema Šarközyová (4.B. ZŠ Kulíškova)

Dalia Sbenaty (4.B. ZŠ Kulíškova)

Tijana Mihalek (4.B. ZŠ Kulíškova)

 

Ocenenie za 3. miesto  získavajú:

Kate Omastová (4.B. ZŠ Kulíškova)

Mikhailo Korenjev (4.B. ZŠ Kulíškova)

 

Vyhodnotenie vedomostnej súťaže z mesiaca apríl:

Veková kategória 6 – 10 rokov

Tímová súťaž:

1.miesto vo vedomostnej súťaži 

Školský klub detí vo Veľkej Lehote

Súťaž jednotlivcov:

Veková kategória 6 – 10 rokov

Ocenenie za plný počet bodov a 1. miesto získavajú:

Martina Slivková

Theo Horváth

Klára Šavoltová

Nela Tublerová

Vilma Tima

Simona Šafránková

Roman Tolnay

Griša Šichnenko

Igor Hulič

Ocenenie za 2. miesto získavajú:

Patrik Mazánik

Ela Mrvová

Nina Vernarská

Emma Bauerová

Jessica Šrámeková

Ocenenie z3. miesto získavajú:

Tomáš Havránek

Samuel Fuchs

Christian Boschetti

Tijana Mihalek

Andreas Novotný

Ocenenie za úspešné riešenie získavajú:

Ena Pantić

Ema Šarközyová

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Vesmír mojimi očami – apríl:

Veková kategória 6 – 10 rokov

Tímová súťaž:

1.miesto – žiaci prvého, druhého, tretieho a štvrtého ročníka ZŠ vo Veľkej Lehote

Súťaž jednotlivcov 1. kat.

1.miesto – Tamarka Dovalová, 8 r.

Vyhodnotenie tvorivej  súťaže Môj veľkonočný výrobok – apríl:

Veková kategória 6 – 10 rokov

Tímová súťaž:

1.miesto – žiaci prvého, druhého, tretieho a štvrtého ročníka ZŠ vo Veľkej Lehote

Súťaž jednotlivcov 1. kat.

1.miesto – Matej Šafranko, 7 r.  a Marcel Eštok, 9.r

Vyhodnotenie foto  súťaže Prebúdzanie jarnej prírody – apríl:

Veková kategória 6 – 10 rokov

Tímová súťaž:

1.miesto – deti ŠKD pri ZŠ vo Veľkej Lehote

Veková kategória 6 – 10 rokov, jednotlivci:

1.miesto – Jakub Gross, 10r.

Vyhodnotenie video  súťaže Ako pomáham pri varení/pečení – apríl:

Veková kategória 6 – 10 rokov

Tímová súťaž:

1.miesto – deti ŠKD pri ZŠ vo Veľkej Lehote (Pečenie veľkonočného barančeka)


 

Vyhodnotenie vedomostnej súťaže z mesiaca marec:

Veková kategória 6 – 10 rokov

Tímová súťaž:

1.miesto vo vedomostnej súťaži 

16 detí zo školského klubu detí vo Veľkej Lehote

Súťaž jednotlivcov:

Veková kategória 11 – 15 rokov

1.miesto Veronika Charvátová

Veková kategória 6 – 10 rokov

Ocenenie za plný počet bodov získavajú:

Theo Horváth

Natálka Borkovičová

Patrik Mazánik

Dominik Lukáč

Martina Slivková

Igor Hulič

Nikola Chmeliková

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Prebúdzanie jarnej prírody:

Veková kategória 6 – 10 rokov

Ocenenie získavajú:

Laura Knapp

Tamarka Dovalová

Timotej Knapp

Vyhodnotenie video súťaže Moja obľúbená pesnička:

Veková kategória 6 – 10 rokov

Tímová súťaž:

1.miesto  16 detí zo školského klubu detí vo Veľkej Lehote

Veková kategória 6 – 10 rokov

Súťaž jednotlivcov:

1.miesto Laura Knapp

Vyhodnotenie tvorivej súťaže:

diplom získava

Michal Kilián – tvárová maska

 

Všetkým deťom, ktoré nám poslali odpovede, ďakujeme, pošleme Vám diplom a najlepším

riešiteľom odovzdáme vecné ceny v mesiaci jún (vzhľadom na epidemiologickú situáciu).


 

 

Vyhodnotenie vedomostnej súťaže z mesiaca február

Kategória 6 – 10 rokov:

Sedem riešiteľov získalo plný počet bodov:

Natálie Borkovičová

Theodor Horváth

Dominik Lukáč

Patrik Mazánik

Ela Mrvová

Martina Slivková

Nela Tublerová

Kategória 11 – 15 rokov:

1. Nina Kobzová

2. Patrícia Balžanková a Adam Sliš

3. Dávid Jančuš

Vyhodnotenie foto/video súťaže Moje obľúbené hobby:

Ocenenie v 1. kategórii získavajú:

Laura Šulková, 8 r. – za foto obľúbeného hobby  – obrázok Ruka

Marcel Eštok, 9 r.  za foto obľúbeného hobby – Lokomotívy

Karolína Kováčová, 9 r. za prezentáciu – Filmy

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Moja obľúbená hračka:

Ocenenie v 1. kategórii získavajú:

Karolína Kováčová, 9 r. za kresbu – Plyšová opička/vankúš

Marcel Eštok, 9r. za kresbu  – Lokomotíva

Vyhodnotenie tvorivej súťaže

Ocenenie v 1. kategórii získavajú:

1. Bludisko pre škrečka – Kováčová Karolínka, 9 r.

2. Bratislavský hrad – Hulič Igor, 9 r.
Diplom za účasť:
Kobzová Nina 15 r. Petrolejová lampa, zátišie 
Bočkayová Noemi 9 r., kresby Snehuliaci, Rytier 

Všetkým deťom, ktoré nám poslali odpovede a práce, ďakujeme.   Oceneným odovzdáme vecné ceny najneskôr do konca júna 2021 (vzhľadom na epidemiologickú situáciu). Účastníci súťaže dostanú aj diplom.

Práce si môžete pozrieť na našom facebooku:

Link na náš facebook