Centrum voľného času Kulíškova - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy www.bratislava.sk

Aktuálne

Milí rodičia,  v novom školskom roku 2016/2017 sme pripravili pre Vaše deti, ale aj pre mladých ponuku nasledovných záujmových krúžkov:

 

Pravidelná činnosť v školskom roku 2016/2017 


 Vážení rodičia,

 týmto si Vám dovoľujeme predstaviť nový víkendový krúžok pre deti ZŠ -

Športovo, zážitkovo-turistický, ktorý sa bude konať jedenkrát v mesiaci.

Ponúkame deťom veľmi zaujímavé strávenie voľného času jednu sobotu v mesiaci.

Prvé stretnutie – NOC V CVČ sa uskutoční už tento mesiac!!!

PROGRAM NOC v CVČ

Celoročný program tohto krúžku

Ak Vás táto ponuka zaujala, stačí vyplniť prihlášku  (  PRIHLÁŠKA TU   ) a

poslať nám ju elektronicky alebo sa dostaviť na informácie CVČ Kulíškova a podať prihlášku osobne.

Na deti čakajú súťaže, výlety a exkurzie i mimo Slovenska.

Prihlasovanie už začalo.

Teší sa na Vás tím profesionálov!

 


 

Milí rodičia a deťúrence,

 v dňoch 21.-22. 10. 2016 sa uskutoční prvé stretnutie

športovo-zážitkového a turistického krúžku v CVČ Kulíškova 6.

NOC v CVČ

Predbežný program ŠZT krúžku :

20.00 – 20.30 zraz detí, oboznámenie sa s programom ŠZT

krúžku na celý rok

21.00-22.30 tvorivé dielne (prekvapenie 1.)

22.30-23.30 hľadanie pokladu (prekvapenie 2.),

pozeranie super filmu (prekvapenie 3.)

23.30- 24.00 večierka

8.00- 9.00 budíček a ranná hygiena

9.00- 9.30 raňajôčky v CVČ s tetou Katkou

9.30- 12.00 tvorivé dielne (prekvapenie 4.) a športové

hry, fotenie a prezentácia

odchod domov

 

Vedúci prvého stretnutia: Róbert, Mirko a Danielka

 

Tešíme sa na Vás!

Kolektív CVČ

 

Prosíme rodičov, aby najneskôr do 21.10.2016 priniesli doklad o zaplatení za ŠZT krúžok. Prípadní noví zájemcovia sa môžu prihlásiť do 21.10. 2016 na vrátnici CVČ. Je potrebné vypísať prihlášku a zaplatiť polročný poplatok.

Priniesť si treba karimatku, vankúšik, prikrývku/spacák, hygienické potreby, tepláčky/pyžamko, dobrú náladu a odvahu. Deťom v rámci školného zabezpečujeme pitný režim, občerstvenie, raňajky, desiatu, materiál na tvorivé dielne a pedagogický dozor.


 

ZÁPISY DO KRÚŽKOV   V PRACOVNÝCH  DŇOCH  v čase od 8.00-do 18.00 hod.

Krúžky sa otvoria pri minimálnom počte záujemcov 5, preto je optimálne prihlásenie sa do krúžkov do 15. septembra, zápis do otvorených krúžkov však bude prebiehať počas celého školského roka.

Prihlásiť sa možno vyplnením záväznej prihlášky, ktorá je aj na stránke www.cvckuliskova.sk alebo priamo na vrátnici v Centre voľného času na Kulíškovej 6 v Bratislave.

Telefón: 421 2 2076 4266 alebo 00421 948 087 191

CVČ Kulíškova sa nachádza pri križovatke Svätoplukova-Kulíškova (neďaleko Záhradníckej ulice) – trolejbusy 205 a 208 (zastávka Kulíškova).

 

Žiadosť o prijatie do záujmového útvaru v školskom roku 2016/2017

 Platbu realizujte prevodom a nezabudnite uviesť variabilný symbol krúžku!

Variabilné symboly záujmových útvarov