Centrum voľného času Kulíškova - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy www.bratislava.sk

AKTUÁLNE

Cestovateľský krúžok Túlavé topánky

Milí rodičia a deti,

dňa 28.10. pripravujeme druhé stretnutie cestovateľského krúžku Túlavé topánky.

Tentokrát sa pôjde do Technického múzea vo Viedni, kde si budú deti mať možnosť prakticky vyskúšať mnohé exponáty a dozvedieť sa ako veci fungujú.

Bude to nezabudnuteľný a nevšedný zážitok.

Keďže potrebujeme vedieť presne koľko detí pôjde (potrebujeme zabezpečiť hromadný cestovný lístok, MHD vo Viedni a hromadný vstup do múzea), týmto Vás chcem požiadať, aby ste nám

do štvrtku 12.00 hod. oznámili účasť, resp. neúčasť Vašich detí na spoločnom výlete.

Oznámte to buď mailom na kontakt@cvckuliskova.sk alebo na tel. čísle 0911 422889.

Zraz na Žel. stanici Petržalka bude o 7.45. Prosíme, aby ste si pripravili 7€ v drobnom, ktoré sa vyzbierajú na stanici.

NEZABUDNÚŤ PASY!!!

Deťom treba nabaliť nepremokavú obuv a odev  a niečo na zjedenie počas dňa.

Do Bratislavy bude príchod 17.16 na Hl. žel.stanicu.

Teší sa na Vás kolektív CVČ.
Poznámka pre nových záujemcov: Účasť doposiaľ nezaregistrovaných detí na výlete je možný iba po predchádzajúcej registrácii na vrátnici CVČ formou prihlášky a zaplatení školného na polrok.

Foto z nášho prvého cestovateľského výletu vo Viedni dňa 30.9.2017:

Bližšie informácie o cestovateľskom krúžku – TÚLAVÉ TOPÁNKY    TU

Centrum voľného času Kulíškova 6, 821 08 Bratislava tel: 02 2076 4266, 0948/087 191

Zápisy denne od 8.00-18.00 v CVČ Kulíškova

www.cvckuliskova.sk, dopravné spojenie: trolejbusy 208,205,212, autobus 68, 50

___________________________

PRIHLÁŠKA pre deti do 18 rokov

_______________________________

PRIHLÁŠKA pre dospelých nad 18 rokov

________________________

Klubové záujmové útvary v školskom roku 2017/18

1. polrok

Záujmový útvar

Variabilný symbol

Deň a hodina Vek Cena
Gitara k táboráku I.

začiatočníci, VS 581

Po-St

18.00-19.00

7+ 20€/

polrok

Gitara k táboráku II.

mierne pokročilí, VS 591

Po-St

17.00-18.00

7+ 20€/

polrok

Chovateľský krúžok

VS 331

Po-Št

18.00-19.00

6-14 25€/

polrok

Spievanka

VS 171

Št

18.00-19.00

3+ 12€/polrok
Plastoví modelári

VS 351

Št

16.00-18.00

8-18 25€/polrok

+ cena za modely

Veselá vareška

VS 411

Pi

14.30-16.30

7-15 25€/

polrok

Dramatický krúžok

VS 621

St

14.00-16.00

11-15 20€/

polrok

Železniční modelári

VS 311

1 sobota/mes. 7-18 25€/polrok

Výtvarné záujmové útvary v školskom roku 2017/18

1. polrok

Záujmový útvar

Variabilný symbol

Deň a hodina Vek Cena
Keramika –

točenie na kruhu

VS 143

Po 14.30-15.30

St 8.00-14.30

Št 14.00-17.00

Pi 13.00-15.00

18+ 64€/os.

8 hod.

Machuľka

VS 441

Po-Št

17.00-18.00

3-7 25€/

polrok

Keramika deti I.

VS 101

Ut

14.30-16.30

8-16 25€/

polrok

Keramika deti II.

VS 111

Ut

16.30-18.30

5-14 25€/

polrok

Keramika dospelí

VS 103

Št

17.30-19.30

18+ 40€/

polrok

Keramika Z I.

VS 123

Po

13.30-15.30

18+ 40€/

polrok

Keramika Z II.

VS 123

St

13.30-15.30

18+ 40€/

polrok

Centrum voľného času Kulíškova 6, 821 08 Bratislava tel: 02 2076 4266, 0948/087 191

www.cvckuliskova.sk, dopravné spojenie: trolejbusy 208,205,212, autobus 68, 50

Pohybové záujmové útvary v školskom roku 2017/18

1. polrok

Záujmový útvar

Variabilný symbol

Deň a hodina Vek Cena

Stolný tenis

pre verejnosť

VS 283

Po-St-Pi

8.00-14.00

Pi 18.00-19.00

18+ 8€

mesiac/os.

Stolný tenis I.

VS 231

Po-St

14.00-15.00

6-15 25€/

polrok

Stolný tenis II.

VS 241

Po

15.00-17.00

6-15 25€/

polrok

Stolný tenis III.

VS 251

St

15.00-17.00

10-18 25€/

polrok

Stolný tenis IV.

VS 261

Pi

14.00-16.00

6-15 25€/

polrok

Stolný tenis V.

VS 271

Pi

16.00-18.00

6-15 25€/

polrok

Latino tance I.

pre deti, VS 571

Po–St

17.00-18.00

5-15 25€/

polrok

Latino tance II.

mládež, dospelí, VS 572

Po– St

18.00-19.00

15+,18+ 25€ (15+) , 40€ (18+)

polrok

Cvičenie ženy I. Ut-Št 10.30- 11.30 30+ u cvičiteľky
Cvičenie ženy II. Ut-Št 18.00-19.00 30+ u cvičiteľky
Badminton

VS 191

Ut-Št

15.00-16.00

7-15 20€/

polrok

Joga – Sternmullerová Po 19.30-21.00 30+ u cvičiteľky
Joga – Ondruš Ut 19.00-20.00 30+ u cvičiteľa
Joga – Glesk St 19.00-20.30 30+ u cvičiteľa
Hopsanda

VS 211

krúžok bol zrušený 23.10.

Po-St

16.00-17.00

3+ 20€/

polrok

Posilovňa I.

VS 563

Ut-Št

16.30-17.30

18+ 40€/

polrok

Posilovňa II.

VS 553

Ut-Št

17.30-18.30

18+ 40€/

polrok

Florbal

VS 391

Pi

14.00-16.00 na ZŠ Borodáčova

7-14 25€/

polrok

Túlavé topánky –

cestovateľský krúžok

VS 541

So/ 1x v mesiaci

celý deň podľa aktuálnych informácii na www.cvckuliskova.sk

30.9., 28.10., 25.11., 16.12., 27.1.

8-15 25€/

polrok

+ dopl.