Centrum voľného času Kulíškova - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy www.bratislava.sk

AKTUÁLNE

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom
Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov centra.

Link na náš facebook


Vážení rodičia, milé deti, plánujeme pre Vás ako každý rok nasledovné záujmové útvary.

Začíname 28.9.2020

Zápisy začínajú 2.9.2020, denne od 7,30 – 9.00 a od 14,00 – 17,00.

Žiadosť o prijatie do ZÚ do 18 r. 2020-2021

Žiadosť o prijatie do ZÚ nad 18r. 2020-2021