Centrum voľného času Kulíškova - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy www.bratislava.sk

Aktuálne

Milí rodičia,  v novom školskom roku 2016/2017 sme pripravili pre Vaše deti, ale aj pre mladých ponuku nasledovných záujmových krúžkov:

 

PONUKA pre deti 2016-2017

 

PONUKA pre mladých 2016-2017

 

ZÁPISY DO KRÚŽKOV   V PRACOVNÝCH  DŇOCH  v čase od 8.00-do 18.00 hod.

Krúžky sa otvoria pri minimálnom počte záujemcov 5, preto je optimálne prihlásenie sa do krúžkov do 15. septembra, zápis do otvorených krúžkov však bude prebiehať počas celého školského roka.

Prihlásiť sa možno vyplnením záväznej prihlášky, ktorá je aj na stránke www.cvckuliskova.sk alebo priamo na vrátnici v Centre voľného času na Kulíškovej 6 v Bratislave.

Telefón: 421 2 2076 4266 alebo 00421 948 087 191

CVČ Kulíškova sa nachádza pri križovatke Svätoplukova-Kulíškova (neďaleko Záhradníckej ulice) – trolejbusy 205 a 208 (zastávka Kulíškova).

 

Žiadosť o prijatie do záujmového útvaru v školskom roku 2016/2017

 Platbu realizujte prevodom a nezabudnite uviesť variabilný symbol krúžku!

Variabilné symboly záujmových útvarov

 


 

Zároveň Vás pozývame

na Deň otvorených dverí

dňa 12. septembra 2016

14.00-17.00 hod.

v našom Centre voľného času.