Centrum voľného času Kulíškova - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy www.bratislava.sk

AKTUÁLNE

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom
Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov centra.

Link na náš facebook

_________________________________________________

Vážení rodičia, aj v tomto školskom roku nám môžete

.

odovzdať VZDELÁVACÍ POUKAZ.

.

Posledný termín odovzdania je

.

do 25.9. 2020

.

(poslať poštou alebo vhodiť do schránky CVČ pri našom hlavnom vchode)

Vzdelávací poukaz nahrádza dobrovoľný príspevok do Občianskeho združenia, ale

.

nie ŠKOLNÉ.

                                                                                              Ďakujeme. Pracovníci CVČ


Vážení rodičia, milé deti, plánujeme pre Vás ako každý rok nasledovné záujmové útvary.

Začíname 28.9.2020

Pozor!

Vzhľadom na aktuálny stav ochorenia Covid-19 v Bratislave zápisy do krúžkov budú prebiehať online. Prihlášky nájdete na webe cvckuliskova.sk, mailová adresa je recepcia@cvckuliskova.sk. Ďalšou možnosťou je prihlášku vhodiť do schránky alebo poslať poštou.

_________________

V školskom roku 2020/2021 berieme aj VZDELÁVACIE POUKAZY, ktoré NENAHRÁDZAJÚ ŠKOLNÉ ale sú len dobrovoľným príspevkom  do Občianskeho združenia.  Vzdelávacie poukazy prosím vhodiť do schránky CVČ.Nájdete ju vľavo na stene pri vchode do vestibulu centra. O konečnom termíne preberania vzdelávacích poukazov Vás budeme informovať.

 

———————————–

ŠKOLNÉ je potrebné zaplatiť do troch dní od podania prihlášky.
Ďakujeme za pochopenie, CVČ, Kulíškova 6

Žiadosť o prijatie do ZÚ do 18 r. 2020-2021

Žiadosť o prijatie do ZÚ nad 18 r. 2020-2021