Centrum voľného času Kulíškova - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy www.bratislava.sk

Aktuálne

Vážení rodičia a členovia záujmových útvarov CVČ Kulíškova,

týmto by sme Vás chceli požiadať o úhradu školného na druhý polrok 2016/17 za Vás, resp. za Vaše dieťa.
Pri platbe školného prosím uveďte príslušný variabilný symbol krúžku (Pravidelná činnosť 16-17 2. polrok).
Školné na 2. polrok  prosím uhraďte najneskôr do 6.2. 2017 a kópiu dokladu o zaplatení prosím odovzdajte na vrátnici CVČ.


Milí rodičia,  aj v  školskom roku 2016/2017 sme pripravili pre Vaše deti

Jarný denný tábor

 

TÁBOROVÉ VŠELIČO

pre deti od 6 – 12 rokov

 20.2. – 24.2.2017

 s celodenným výletom do Viedne

PROGRAM jarného denného tábora

( Je potrebné, aby každé dieťa malo svoj cestovný pas)

CENA: 65,- €

 V cene sú zahrnuté lístky na dopravu, vstupy a všetky aktivity

Ďalšie informácie a žiadosť o zaradenie do tábora dostanete na vrátnici CVČ kontakt 02/2076 4266

e-mail kontakt@cvckuliskova.sk

 

Zmena programu vyhradená!

Denný jarný tábor 2017

 PROGRAM jarného denného tábora

 PRIHLÁŠKA TU na denný jarný tábor


Centrum voľného času Kulíškova 6, Bratislava

hľadá vedúceho krúžku Železničný modelár

na 4 hodiny týždenne (stredy od 16.00-20.00).

Skúsenosť s prácou s deťmi a modelárskou činnosťou je podmienkou.

Práca je na dohodu o pracovnej činnosti. Nástup ihneď.


Milí rodičia,  aj 2.polroku školského roka 2016/2017 sme pripravili pre Vaše deti, ale aj pre mladých ponuku nasledovných záujmových krúžkov:

 

Pravidelná krúžková činnosť v 2.polroku 2016/2017


Vážení rodičia,

týmto si Vám dovoľujeme predstaviť nový víkendový krúžok pre deti ZŠ –

Športovo, zážitkovo-turistický, ktorý sa bude konať jedenkrát v mesiaci.

Ponúkame deťom veľmi zaujímavé strávenie voľného času jednu sobotu v mesiaci.

Celoročný program tohto krúžku

Ak Vás táto ponuka zaujala, stačí vyplniť prihlášku  (  PRIHLÁŠKA TU   ) a

poslať nám ju elektronicky alebo sa dostaviť na informácie CVČ Kulíškova a podať prihlášku osobne.

Na deti čakajú súťaže, výlety a exkurzie i mimo Slovenska.

Prihlasovanie už začalo.

Teší sa na Vás tím profesionálov!


ZÁPISY DO KRÚŽKOV   V PRACOVNÝCH  DŇOCH  v čase od 8.00-do 18.00 hod.

Krúžky sa otvoria pri minimálnom počte záujemcov 5, preto je optimálne prihlásenie sa do krúžkov do 15. septembra, zápis do otvorených krúžkov však bude prebiehať počas celého školského roka.

Prihlásiť sa možno vyplnením záväznej prihlášky, ktorá je aj na stránke www.cvckuliskova.sk alebo priamo na vrátnici v Centre voľného času na Kulíškovej 6 v Bratislave.

Telefón: 421 2 2076 4266 alebo 00421 948 087 191

CVČ Kulíškova sa nachádza pri križovatke Svätoplukova-Kulíškova (neďaleko Záhradníckej ulice) – trolejbusy 205 a 208 (zastávka Kulíškova).

 

Žiadosť o prijatie do záujmového útvaru v školskom roku 2016/2017

Platbu realizujte prevodom a nezabudnite uviesť variabilný symbol krúžku! Variabilný symbol je uvedený v letáku    Pravidelná činnosť 16-17 2. polrok