Centrum voľného času Kulíškova - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy www.bratislava.sk

AKTUÁLNE

Vážení rodičia,
vzhľadom na súčasnú situáciu a postupné uvoľňovanie opatrení spojených s pandémiou ochorenia COVID-19 by sme Vás chceli informovať o ďalšom postupe ohľadom plánovanej letnej činnosti nášho centra v termíne 1. 7. – 31. 7. 2020, na ktorú je prihlásené Vaše dieťa. Nakoľko ministerstvo školstva ešte stále nevydalo nariadenie, ktorým povoľuje otvorenie a spustenie činnosti centier voľného času, spolu s Magistrátom mesta Bratislava sme adresovali list Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, kde žiadame o jasnejšie stanovisko, ako aj stanovenie hygienických podmienok k organizácii denných táborov pre deti počas obdobia letných prázdnin. Napriek nedostatku jasných informácií však ostávame naladení pozitívne. Intenzívne pokračujeme s prípravou letných táborov a čakáme na usmernenia zo strany kompetentných orgánov. Vzhľadom na rýchlo sa vyvíjajúcu situáciu Vás budeme pravidelne informovať o prípadných zmenách.
S pozdravom, vedenie CVČ Kulíškova 6, Bratislava


Od utorka 10. 3. 2020 do odvolania
JE CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
ZATVORENÉ.

Rozhodnutie ministra školstva

Čo sa týka ďalšieho vývoja, odporúčame sledovať
médiá a našu stránku www.cvckuliskova.sk.

Link na náš facebook


Vážení rodičia, milé deti, plánujeme pre Vás letné tábory.

Prosíme zatiaľ posielajte len prihlášky na nasledovnú adresu: recepcia@cvckuliskova.sk. NEUHRÁDZAJTE!!! Neskôr budete vyzvaní k úhradám.

Žiadosť prihláška do DLT 2020

Letné denné tábory (aktualizované)

1. turnus 1. 7. – 3. 7. 2020, cena 50 €, VS 31
2. turnus 6. 7. – 10. 7. 2020, cena 75 €, VS 32
3. turnus 13. 7. – 17. 7. 2020, cena 75 €, VS 33
4. turnus 20. 7. – 24. 7. 2020, cena 75 €, VS 34
5. turnus 27. 7. – 31. 7. 2020, cena 75 €, VS 35 (zmena z pobytového tábora na denný)

Predpokladaný počet detí v jednom turnuse je 21, prednosť budú mať skôr prihlásení. Ďalší budú náhradníci.


POZOR ZMENA!!!

Prihláška Farbičky 2020