Centrum voľného času Kulíškova - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy www.bratislava.sk

AKTUÁLNE

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom
Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov centra.

Link na náš facebook


Vážení rodičia, milé deti, plánujeme pre Vás letné tábory.

Prosíme zatiaľ posielajte len prihlášky na nasledovnú adresu: recepcia@cvckuliskova.sk.
Neskôr budete vyzvaní k úhradám.

Žiadosť prihláška do DLT 2020

Letné denné tábory

1. turnus 1. 7. – 3. 7. 2020, cena 50 €, VS 31
2. turnus 6. 7. – 10. 7. 2020, cena 75 €, VS 32
3. turnus 13. 7. – 17. 7. 2020, cena 75 €, VS 33
4. turnus 20. 7. – 24. 7. 2020, cena 75 €, VS 34
5. turnus 27. 7. – 31. 7. 2020, cena 75 €, VS 35
6. turnus 3. 8. – 7. 8. 2020, cena 75 €, VS 36
7. turnus 10. 8. – 14. 8. 2020, cena 75 €, VS 37

Predpokladaný počet detí v jednom turnuse je 21, prednosť budú mať skôr prihlásení. Ďalší budú náhradníci.


POZOR ZMENA!!!

Prihláška Farbičky 2020