Centrum voľného času Kulíškova - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy www.bratislava.sk

AKTUÁLNE

 Denné letné tábory

Pripravili sme pre ponuku denných letných táborov. Pokiaľ máte o niektorý turnus záujem, pošlite nám vyplnenú prihlášku na recepcia@cvckuliskova.sk, prihlášku Vám potvrdíme, pokiaľ bude v danom turnuse ešte voľné miesto.

Prosíme na 3.turnus prihlasujte deti už len ako náhradníkov.

Prihláška LT 2022_Kulíškova

___________________________________________

Centrum voľného času, elokované pracovisko Kulíškova, vyhlasuje

výtvarnú súťaž jednotlivcov na tému „MAMA.

Trvanie súťaže je od 9.5.2022 do 10.6.2022,

podmienky a vekové kategórie podľa propozícií súťaže.

Vyhodnotenie súťaže 20.6.2022, víťazi budú odmenení vecnými cenami.

Súťaž nie je on-line, t.j. práce je potrebné doručiť na Kulíškovu 6, 821 08 Bratislava.

Osobne je to možné pondelok – štvrtok v čase od 8,00 – 17,00 hod.

MAMA- propozície súťaže  

Plagát_súťaž MAMA

.

.

Prihláška_súťaž_MAMA_2022

…………………………………………………………………………………………..

_________________________________

Cesta knihy

.

Dňa 18.3.2022 sme v našom centre pripravili podujatie Cesta knihy   

s editorkou detských a mládežníckych kníh Ivanou Černákovou z vydavateľstva Albatros Media Slovakia. Účastníci sa dozvedeli všetko o „ceste“ knihy od napísania príbehu či encyklopédie až po krásnu, tlačiarenskou farbou voňajúcu knihu v rukách čitateľov. Pripravili sme aj malý kvíz s peknými odmenami . Na záver si (nielen) deti s Veronikou skúšali vytlačiť na grafickom lise pekné obrázky.

   

_____________________________________________________

Šaliansky Maťko  

Bolo nám cťou stať sa súčasťou 27. ročníka súťaže v prednese slovenských povestí   Šaliansky Maťko. V utorok, 5.4.2022, sa u nás v centre konalo okresné kolo tejto peknej a tradičnej súťaže. Ďakujeme všetkým súťažiacim i pedagógom, ktorí pripravovali deti na súťaž, aj našej skvelej porote.

                                 

_____________________________________________

Milí rodičia,

Na základe uznesenia č.958/2021 (zo dňa 23.9.2021) magistrátu hl. mesta Bratislavy,

sa pristúpilo k zlúčeniu centier voľného času od 1.1.2022.

Preto by sme Vás chceli informovať, o spustení procesu volieb zástupcov pedagogických a nepedagogických zamestnancov a zástupcov rodičov žiakov do orgánu Rady CVČ (Rady školského zariadenia). Hlavné mesto SR Bratislava poverilo vedenie centra zabezpečením volieb. V súvislosti s priebehom volieb Vás v najbližších dňoch budeme informovať o ďalších krokoch prostredníctvom webovej stránky alebo priamo prostredníctvom e-mailu

 Vedenie Centra voľného času, Gessayova 6, 851 03 Bratislava

_________________________________________________________

Dobrý deň milí rodičia, zákonní zástupcovia a krúžkari, od 24.1.2022 obnovujeme činnosť všetkých krúžkov.

Podľa platného školského semaforu sa deti do 12 rokov a 2 mesiacov môžu zúčastňovať krúžkov bez obmedzenia na základe Vyhlásenia o bezpríznakovosti 1x do týždňa a vždy po 3 po sebe nasledujúcich kalendárnych dňoch, dôrazne sa však odporúča testovanie.  Na účel testovania môže byť použitý aj Ag samotest zo školy nie starší ako 48 hodín.

Krúžková činnosť sa v školách bez obmedzenia môže vykonávať len v prípade, ak sú na krúžku žiaci jednej triedy, teda sa nepremiešavajú.

.

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti_25_2_2022

Oznámenie o výnimke z karantény

Písomné prehlásenie o vykonaní atg testu

čestné prehlásenie o pozitivite a ukončení izolácie

.

.

Prihlášky školský rok 2021/22 DETI do 18 r. úprava od 1.2.2022

.

Prihlášky školský rok 2021/22 DOSPELÍ úprava  od 1.2.2022

.

____________________________________________________

KRÚŽKY 2021/2022

Milí rodičia,

v školskom roku 2021/2022 vám ponúkame krúžky pre deti, mládež i dospelých. Pokiaľ si vyberiete niektorý z krúžkov, prihláste sa, prosím, zaslaním vyplneneja podpísanej prihlášky na recepcia@cvckuliskova.sk. Prihlášku nájdete na stránke www.cvckuliskova.sk a tiež na našej facebookovej stránke. Prihlášku vám obratom potvrdíme a poskytneme informácie k platbe. Počet účastníkov krúžku je limitovaný. Informácie poskytujeme aj na tel. čísle 0948 087 191.

Vzhľadom na pandemickú situáciu budeme polročný poplatok vyberať mesačne, výška mesačného poplatku je uvedená pri konkrétnom krúžku. Krúžky začínajú od 1.10.2021.

Tešíme sa na všetkých účastníkov kurzov.

.

→ROZPIS KRÚŽKOV:     ROZPIS KRÚŽKOV

 .