Centrum voľného času Kulíškova - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy www.bratislava.sk

AKTUÁLNE

KRÚŽKY 2021/2022
 

Milí rodičia,

v školskom roku 2021/2022 vám ponúkame krúžky pre deti, mládež i dospelých. Pokiaľ si vyberiete niektorý z krúžkov, prihláste sa, prosím, zaslaním vyplnenej a podpísanej prihlášky na recepcia@cvckuliskova.sk. Prihlášku nájdete na stránke www.cvckuliskova.sk a tiež na našej facebookovej stránke. Prihlášku vám obratom potvrdíme a poskytneme informácie k platbe. Počet účastníkov krúžku je limitovaný. Informácie poskytujeme aj na tel. čísle 0948 087 191.

Vzhľadom na pandemickú situáciu budeme polročný poplatok vyberať mesačne, výška mesačného poplatku je uvedená pri konkrétnom krúžku. Krúžky začínajú od 1.10.2021.

Tešíme sa na všetkých účastníkov kurzov.

 Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dospelí

.

→PRIHLÁŠKY:

.

PRIHLÁŠKA  DETI

.

PRIHLÁŠKA-DOSPELÍ

.

.

→ROZPIS KRÚŽKOV:     ROZPIS KRÚŽKOV

 .