Centrum voľného času Kulíškova - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy www.bratislava.sk

AKTUÁLNE

Milé deti,

.

milí rodičia

.

máme novú webovú stránku.

.

NAVŠTÍVTE NÁS

.

na

.

   https://www.kuliskova.centrumvolnehocasu.eu/

.

___________________________________________________

____________________________________

Centrum voľného času, EP Kulíškova, vyhlásilo 9.5.2022

výtvarnú súťaž „MAMA“.

Do dvoch súťažných kategórií sa prihlásilo spolu 174 súťažných prác. Všetky práce boli mimoriadne pekné a nápadité. Odbornú porotu v zložení Mgr.art, Veronika Valkovičová, Mgr. Hanka Hrabková a Mgr. Peter Kips čakala nie ľahká úloha vybrať v každej kategórii víťazov.

Za všetky krásne súťažné práce z celého srdca ďakujeme. Po online časoch to bolo nádherné vidieť toľko krásy naživo.

Už teraz hľadáme spôsob ako všetky príspevky ukázať aj rodičom a návštevníkom centra.

Výsledky súťaže zverejňujeme spolu s víťaznými prácami. Víťazov budeme v najbližších dňoch kontaktovať a dohodneme s nimi prevzatie diplomov a vecných cien.

Výsledky súťaže:

I.kategória:

1.miesto  – Ella Bezoušková, Benjamin Duša

                                           

2.miesto – Kristínka Fričová,  Lea Kotásková,

                                           

3.miesto – Natália Šimšíková 

II.kategória:

1.miesto – Aneta Alaksová, Karolína Vadászová

                                         

2.miesto – Sophie Iman Bitterová

3.miesto – Matúš Kmeť

………………………………………………………………………………

________________________________

Cesta knihy

.

Dňa 18.3.2022 sme v našom centre pripravili podujatie Cesta knihy   

s editorkou detských a mládežníckych kníh Ivanou Černákovou z vydavateľstva Albatros Media Slovakia. Účastníci sa dozvedeli všetko o „ceste“ knihy od napísania príbehu či encyklopédie až po krásnu, tlačiarenskou farbou voňajúcu knihu v rukách čitateľov. Pripravili sme aj malý kvíz s peknými odmenami . Na záver si (nielen) deti s Veronikou skúšali vytlačiť na grafickom lise pekné obrázky.

   

_____________________________________________________

Šaliansky Maťko  

Bolo nám cťou stať sa súčasťou 27. ročníka súťaže v prednese slovenských povestí   Šaliansky Maťko. V utorok, 5.4.2022, sa u nás v centre konalo okresné kolo tejto peknej a tradičnej súťaže. Ďakujeme všetkým súťažiacim i pedagógom, ktorí pripravovali deti na súťaž, aj našej skvelej porote.

                                 

_____________________________________________

Milí rodičia,

Na základe uznesenia č.958/2021 (zo dňa 23.9.2021) magistrátu hl. mesta Bratislavy,

sa pristúpilo k zlúčeniu centier voľného času od 1.1.2022.

Preto by sme Vás chceli informovať, o spustení procesu volieb zástupcov pedagogických a nepedagogických zamestnancov a zástupcov rodičov žiakov do orgánu Rady CVČ (Rady školského zariadenia). Hlavné mesto SR Bratislava poverilo vedenie centra zabezpečením volieb. V súvislosti s priebehom volieb Vás v najbližších dňoch budeme informovať o ďalších krokoch prostredníctvom webovej stránky alebo priamo prostredníctvom e-mailu

 Vedenie Centra voľného času, Gessayova 6, 851 03 Bratislava